Nội dung bài viết
#

Command Prompt là gì? Tổng hợp các lệnh CMD cơ bản trên Windows

Nội dung bài viết

  Command Prompt hay CMD là một công cụ cực kỳ hữu ích có thể giúp bạn thực hiện được nhiều tác vụ khác nhau bằng cách nhập lệnh vào.Tuy nhiên,hầu hết mọi người không hiểu cmd là gì trừ khi họ thực sự phải sử dụng nó.Trong bài viết này, BKHOST sẽ giới thiệu một số thông tin chi tiết và các lệnh hữu ích của Command Prompt.

  Màn hình cửa sổ nhập lệnh cmd

  Command Prompt là gì?

  Command Prompt hay CMD là một ứng dụng thông dịch dòng lệnh có sẵn trong hầu hết các hệ điều hành Windows.Các lệnh được gửi tới Command Prompt được nhập dưới dạng các dòng văn bản, được hệ điều hành chạy ngay khi bạn nhấn Enter trên bàn phím.

  Cách khởi động Command Prompt trên Windows

  Mở lệnh cmd
  Mở lệnh cmd

  Cách phổ biến nhất và nhanh nhất để mở CMD:

  • Nhấn tổ hợp phím Windows + R mở hộp thoại Run.
  • Ấn Enter (nếu trong hộp Run đã điền sẵn CMD) nếu chưa bạn gõ cmd rồi nhấn Enter.

  Hoặc bạn nhấn biểu tượng Windows ở góc trái bên dưới màn hình hoặc nút Windows trên bàn phím. Sau đó ở ô tìm kiếm bạn gõ cmd, lập tức chương trình sẽ hiện lên ở gợi ý và bạn click chuột vào đó là được.

  mo-cmd-bang-start

  Tổng hợp các lệnh CMD cơ bản trên Windows

  Sau khi tìm hiểu về khái niệm lệnh Command Prompt là gì thì BKHOST sẽ giới thiệu tới bạn các lệnh CMD cơ bản, hay dùng nhiều nhất để bạn có thể ứng dụng luôn, chúng khá dễ nhớ và dễ dàng thao tác nên bạn không cần quá lo lắng về chúng.

  Lệnh CD trong CMD

  Chức năng của lệnh CD là dùng để chuyển vị trí thư mục này đến một vị trí thư mục khác. Một số cấu trúc lệnh thường dùng

  • cd . : vẫn ở nguyên tại thư mục hiện tại
  • cd .. : chuyển đến thư mục mẹ của thư mục hiện tại
  • cd /: chuyển đến thư mục gốc của ố đĩa
  • cd <tên thư mục con> : chuyển đến thư mục con bên trong thư mục hiện tại
  • cd <đường dẫn đến thư mục> : chuyển đến thư mục với đường dẫn là đường dẫn cho trước.

  Nếu bạn muốn chuyển thư mục từ ổ địa này sang ổ địa khác thì cần phải thêm /ổ đĩa chuyển đến

  Ví dụ chuyển một mục ở ổ D sang ổ C với câu lệnh: cd /C C:<đường-dẫn-thư-mục-bất-kì>.

  Di chuyển thư mục
  Di chuyển thư mục

  Lệnh PING

  Lệnh Ping dùng để kiểm tra kết nối mạng của máy tính. Khi lệnh Ping chạy nó sẽ gửi các thông tin từ máy của bạn đi tới máy chủ, từ đó bạn có thể kiểm tra được đường truyền, tình trạng tốc độ đường truyền, và đường truyền có đang hoạt động hay không.

  Cấu trúc lệnh: ping ip/host/[/t][/a][/l][/n]

  • Ip: địa chỉ IP của máy cần kiểm tra; host là tên của máy tính cần kiểm tra kết nối mạng (có thể sử dụng địa chỉ IP hoặc tên của máy tính).
  • /t: sử dụng để máy tính liên tục “ping” đến máy tính đích, bấm Ctrl +C để dừng.
  • /a: nhận địa chỉ IP từ tên máy tính (host).
  • /l: xác định độ rộng của gói tin gửi đi kiểm tra.
  • /n: Xác định số gói tin gửi đi.
  Lệnh Ping giúp kiểm tra kết nối mạng nhanh chóng
  Lệnh Ping giúp kiểm tra kết nối mạng nhanh chóng

  Xem thêm: Hướng dẫn kiểm tra IP hosting online cực kì đơn giản 

  Lệnh Tracert

  Lệnh Tracert có chức năng giúp bạn theo dõi quá trình truyền thông từ máy tính của bạn tới máy tính chủ. Bạn có thể xem được những thông tin gửi đi đó đi qua những router nào hay server nào,…

  Cấu trúc lệnh: tracert ip/host

  • ip/host: Địa chỉ ip/ tên máy tính.

  Lệnh Move

  Câu lệnh Move dùng để di chuyển file đến một thư mục mới, cũng cho phép bạn đổi tên file đó

  Cấu trúc lệnh

  • move <tên file muốn chuyển> <tên thư mục đích đến \ tên file đích đến>: di chuyển file đồng thời đổi tên.
  • move <tên file muốn chuyển> <tên thư mục đích đến> : di chuyển file đến thư mục đích và không đổi tên.

  Lệnh Netstat

  Lệnh Netstat có chức năng liệt kê các kết nối ra và vào máy tính của bạn.

  Cấu trúc lệnh: Netstat [/a][/e][/n]

  Với

  • /a: Hiển thị tất cả kết nối, các cổng đang lắng nghe.
  • /e: Thông tin thống kê Ethernet.
  • /n: Hiển thị các địa chỉ và các số cổng kết nối.

  Lệnh Tasklist

  Lệnh Tasklist sẽ liệt kê hết các tác vụ đang chạy trên hệ thống của bạn (bao gồm cả những tác vụ ẩn mà công cụ hiện đại hơn là Task Manager bị ẩn)

  Cấu trúc lệnh: Tasklist

  Tasklist liệt kê đầy đủ các tác vụ
  Tasklist liệt kê đầy đủ các tác vụ

  Lệnh Ipconfig

  Lệnh Ipconfig có chức năng hiển thị cấu hình IP máy tính của bạn bao gồm: tên host, địa chỉ IP, DNS…

  Cấu trúc lệnh: ipconfig /all

  Lệnh Shutdown

  Lệnh Shutdown quen thuộc, như tên gói là dùng để khởi động hoặc tắt máy tính.

  Cấu trúc lệnh khởi động máy: Shutdown -s -t [a]

  Cấu trúc lệnh tắt máy máy: Shutdown -r -t [a]

  • Với a: thời gian tắt máy tính bằng giây.

  Lệnh DIR

  Lệnh DIR được sử dụng khi bạn muốn xem các file, folder.

  Cấu trúc câu lệnh: DIR [drive:] [path][filename]

  Với

  • Path: Đường dẫn tới file, folder.
  • Filename: Tên tập file.

  Lệnh DEL

  Lệnh Del cũng rất quen thuộc, dùng để xóa các file.

  Cấu trúc câu lệnh: DEL [/p][/f][/s][/q][/a[[:]attributes]] “file name”

  Với

  • /p: Hiển thị thông tin file trước khi xóa.
  • /f: Xóa file có thuộc tính read-only.
  • /s: Xóa file đó ở bất kì đâu trong tất cả các thư mục.
  • /q: Cho phép xóa mà không cần hỏi.
  • /a[[:]attributes]: Xóa theo thuộc tính file như R: Read-only files (file chỉ đọc), S: System files (file hệ thống), H: Hidden files (file ẩn).
  • Xóa tất cả file thì dùng: *.*

  Lệnh FTP

  Lệnh FTP được dùng khi bạn muốn truyền tải file giữa các máy tính với nhau

  Cấu trúc lệnh: ftp ip/host

  Sau đó có giao diện hiện kết nối thành công với máy chủ:

  Code:

  ftp>_

  Tại đây, bạn sẽ thực hiện các thao tác bằng tay với FTP, thay vì dùng các chương trình Cute FTP hay Flash FXP.

  Kết nối thành công, bạn nhập tên đăng nhập, mật khẩu là có thể tiến hành upload, duyệt file… trên máy chủ.

  Ví dụ một số lệnh FTP cơ bản:

  • cd bkhost: chuyển sang thư mục khác trên máy chủ.
  • dir: xem danh sách file/folder của thư mục hiện tại trên máy chủ.
  • mdir bkhost: tạo một thư mục mới có tên BKHOST trên máy chủ.
  • rmdir bkhost: xoá một thư mục trên máy chủ.
  • put file: tải một file từ máy bạn đang sử dụng lên máy chủ.
  • close: đóng phiên làm việc.
  • quit: thoát khỏi chương trình FTP trở về chế độ DOS command.
  cmd la gi ftp
  Để truyền tải file dùng lệnh FTP

  Lệnh COPY

  Lệnh copy dùng để thực hiện copy file từ mục này sang mục khác trong máy của bạn.

  Cấu trúc lệnh: COPY “thư mục muốn copy” “thư mục muốn lưu file copy” /y

  Với /y: Cho phép copy không cần hỏi.

  Lệnh RD

  Chức năng của lệnh RD là dùng để xóa các thứ mục (khác với lệnh DEL).

  Cấu trúc câu lệnh: RD /s /q “thư mục muốn xóa”

  Với

  • /s: Xóa toàn bộ thư mục.
  • /q: Cho phép xóa không cần hỏi.

  Lệnh MD

  Tác dụng của lệnh MD là để tạo một thư mục mới.

  Cấu trúc lệnh: MD “đường dẫn lưu file cần tạo”\”tên thư mục cần tạo”

  Ví dụ: md “D:\bkhost” (tạo mới thư mục BKHOST lưu trong ổ D).

  Lệnh TASKKILL

  Khi chạy lệnh Taskkill cho phép bạn tắt đi một ứng dụng đang chạy.

  Cấu trúc lệnh: taskkill /f /im “ứng dụng”.exe.

  Ví dụ: taskkill /f /im bkhost.exe (lệnh tắt ứng dụng đang chạy BKHOST).

  Lệnh REG ADD

  Lệnh REG ADD giúp tạo và chỉnh sửa Registry.

  Cấu trúc câu lệnh: REG ADD KeyName [/v ValueName] [/t Type] [/s Separator] [/d Data] [/f]

  Với

  • KeyName: Đường dẫn tới key.
  • /v ValueName: Tên giá trị cần tạo.
  • /t Type: Kiểu dữ liệu.
  • /d Data: Giá trị value.

  Lệnh REG DELETE

  Sử dụng khi bạn muốn xóa value trong Registry.

  Cấu trúc lệnh: REG DELETE KeyName [/v ValueName] [/f]

  Với

  • [/v ValueName]: Tên value muốn xóa.
  Thực tế lệnh Reg Delete
  Thực tế lệnh Reg Delete

  Lệnh REGEDIT.EXT

  Lệnh REGEDIT sử dụng khi bạn muốn chạy loại file .reg.

  Cấu trúc lệnh: Regedit.exe /s “địa chỉ chứa file .reg”

  Với

  • /s: Cho phép chạy không cần hỏi.

  Lệnh ATTRIB

  Lệnh ATTRIB có chức năng quy định thuộc tính cho file, folder.

  Cấu trúc lệnh: ATTRIB -a -s -h -r “file, folder” /s /d hoặc ATTRIB +a +s +h +r “file, folder” /s /d

  Với

  • Dấu +: Thêm vào thuộc tính.
  • Dấu -: Bỏ đi thuộc tính.
  • a: Archive (lưu trữ).
  • s: System (thuộc tính hệ thống).
  • h: Hidden (ẩn).
  • r: Read- only (chỉ đọc).
  • /s: thực hiện thêm/bớt thuộc tính đối với tất cả các file nằm trong thư mục và các thư mục con.
  • /d: quy định thuộc tính cho thư mục và thư mục con.

  Hãy đón đọc thêm nhiều bài viết khác trên blog của BKHOST nhé! Mặt khác, nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ hosting Việt Nam thì hãy liên hệ tới BKHOST để được tư vấn.

  Mua VPS Giá Rẻ tại BKHOST

  Khuyến mãi giảm giá cực sâu, chỉ từ 62k/tháng. Đăng ký ngay hôm nay:

  mua vps giá rẻ

  Tôi là Trịnh Duy Thanh, CEO & Founder Công ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Trực Tuyến Việt Nam - BKHOST. Với sứ mệnh mang tới các dịch vụ trên Internet tốt nhất cho các cá nhân và doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tôi luôn nỗ lực hết mình nâng cấp đầu tư hệ thống phần cứng, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng để đem đến những sản phẩm hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng. Vì vậy, tôi tin tưởng sẽ đem đến các giải pháp CNTT mới nhất, tối ưu nhất, hiệu quả nhất và chi phí hợp lý nhất cho tất cả các doanh nghiệp.
  Bình luận
  Trượt lên đầu trang
  Miễn phí cước gọi
  Chat ngay qua Zalo
  Chat ngay qua Messenger
  Bạn đã hài lòng với trải nghiệm trên Bkhost.vn?
  Cảm ơn lượt bình chọn của bạn, Chúc bạn 1 ngày tốt lành !