Transfer tên miền về BKHOST

Chuyển tên miền về BKHOST để được thao tác và quản lý một cách thuận lợi nhất.

icon-transferChuyển đổi nhà cung cấp là gì?

 • icon-listChuyển đổi nhà cung cấp (Transfer Domain) là thủ tục thay đổi nơi đăng ký cũng như đơn vị quản lý tên miền của bạn.
 • icon-listKhi Transfer tên miền sang BKHOST, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống quản lý nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy của chúng tôi.
transfer-www

icon-transferLưu ý khi chuyển đổi tên miền

Tên miền quốc tế
 • icon-listBạn kiểm tra tên miền không bị lock (domain trạng thái active).
 • icon-listTên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • icon-listBạn đề nghị nhà cung cấp tên miền trước đó cung cấp số Authorization Key.
 • icon-listBạn phải check được email quản trị tên miền để xác nhận việc chuyển đổi.
 • icon-listNộp phí gia hạn tên miền thêm một năm.
 • icon-listĐược cung cấp Password & Control panel quản lý tên miền.
 • icon-listChủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • icon-listHỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua Control panel https://id.bkhost.vn
Tên miền Việt Nam
 • icon-listTên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày.
 • icon-listTên miền đăng ký được sau 60 ngày mới có thể chuyển qua nhà đăng ký khác.
 • icon-listYêu cầu Nhà đăng ký cũ mở khóa tên miền và cung cấp mã xác thực tên miền (authencode).
 • icon-listCung cấp thông tin authencode và bản khai chuyển đổi Nhà đăng ký có xác nhận của chủ thể cho BKHOST.
 • icon-listGửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến BKHOST làm thủ tục chuyển đổi. Lấy biên bản tiếp nhận hồ sơ.
 • icon-listChủ động theo dõi việc chuyển đổi đến khi việc chuyển đổi hoàn thành.
 • icon-listĐược cung cấp Password & Control panel quản lý tên miền.
 • icon-listHỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua Control panel https://id.bkhost.vn
 • icon-listTải bản khai chuyển đổi nhà đăng ký cho cá nhân Tại đây
 • icon-listTải mẫu bản khai chuyển đổi nhà đăng ký cho tổ chức Tại đây