DỊCH VỤ CLOUD VPS PRO

Dịch vụ Cloud VPS Pro tốc độ cao sử dụng công nghệ Cloud Storage với SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb siêu tốc cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD.
img-top

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLOUD VPS PRO

Cloud VPS 01
179.000 đ
125.300-30%
đ/tháng
Giảm 30% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01
"Đăng ký càng dài, giảm càng sâu" - Ưu đãi trọn đời
  • 3 tháng - Giảm 20%
  • 6 tháng - Giảm 25%
  • 1 năm - Giảm 30%
  • 2 năm - Giảm 30%
  • 3 năm - Giảm 30%
  • Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ 12 tháng

    CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
    CORE: 2 vCore
    RAM DDR4: 1 Gb + 512 Mb (*)
    Cloud SSD Enterprise: 20 Gb ?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
    IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
    Reboot, Restart, Power on, Power off:
    Cloud VPS 02
    369.000 đ
    258.300-30%
    đ/tháng
    Giảm 30% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01
    "Đăng ký càng dài, giảm càng sâu" - Ưu đãi trọn đời
  • 3 tháng - Giảm 20%
  • 6 tháng - Giảm 25%
  • 1 năm - Giảm 30%
  • 2 năm - Giảm 30%
  • 3 năm - Giảm 30%
  • Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ 12 tháng

    CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
    vCORE : 2 vCore
    RAM DDR4: 2 Gb + 512 Mb (*)
    Cloud SSD Enterprise: 30 Gb ?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
    IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
    Reboot, Restart, Power on, Power off:
    Cloud VPS 03
    679.000 đ
    475.300-30%
    đ/tháng
    Giảm 30% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01
    "Đăng ký càng dài, giảm càng sâu" - Ưu đãi trọn đời
  • 3 tháng - Giảm 20%
  • 6 tháng - Giảm 25%
  • 1 năm - Giảm 30%
  • 2 năm - Giảm 30%
  • 3 năm - Giảm 30%
  • Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ 12 tháng

    CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
    vCORE : 4 vCore
    RAM DDR4: 4 Gb + 512 Mb (*)
    Cloud SSD Enterprise: 40 Gb ?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
    IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
    Reboot, Restart, Power on, Power off:
    Cloud VPS 04
    999.000 đ
    699.300-30%
    đ/tháng
    Giảm 30% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01
    "Đăng ký càng dài, giảm càng sâu" - Ưu đãi trọn đời
  • 3 tháng - Giảm 20%
  • 6 tháng - Giảm 25%
  • 1 năm - Giảm 30%
  • 2 năm - Giảm 30%
  • 3 năm - Giảm 30%
  • Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ 12 tháng

    CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
    vCORE : 6 vCore
    RAM DDR4: 6 Gb + 512 Mb (*)
    Cloud SSD Enterprise: 60 Gb ?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
    IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
    Reboot, Restart, Power on, Power off:
    Cloud VPS 05
    1.199.000 đ
    839.300-30%
    đ/tháng
    Giảm 30% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01
    "Đăng ký càng dài, giảm càng sâu" - Ưu đãi trọn đời
  • 3 tháng - Giảm 20%
  • 6 tháng - Giảm 25%
  • 1 năm - Giảm 30%
  • 2 năm - Giảm 30%
  • 3 năm - Giảm 30%
  • Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ 12 tháng

    CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
    vCORE : 8 vCore
    RAM DDR4: 8 Gb + 512 Mb (*)
    Cloud SSD Enterprise: 80 Gb ?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
    IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
    Reboot, Restart, Power on, Power off:
    Cloud VPS 06
    1.490.000 đ
    1.043.000-30%
    đ/tháng
    Giảm 30% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01
    "Đăng ký càng dài, giảm càng sâu" - Ưu đãi trọn đời
  • 3 tháng - Giảm 20%
  • 6 tháng - Giảm 25%
  • 1 năm - Giảm 30%
  • 2 năm - Giảm 30%
  • 3 năm - Giảm 30%
  • Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ 12 tháng

    CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
    vCORE : 8 vCore
    RAM DDR4: 10 Gb + 512 Mb (*)
    Cloud SSD Enterprise: 100 Gb ?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
    IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
    Reboot, Restart, Power on, Power off:
    Cloud VPS 07
    1.899.000 đ
    1.329.300-30%
    đ/tháng
    Giảm 30% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01
    "Đăng ký càng dài, giảm càng sâu" - Ưu đãi trọn đời
  • 3 tháng - Giảm 20%
  • 6 tháng - Giảm 25%
  • 1 năm - Giảm 30%
  • 2 năm - Giảm 30%
  • 3 năm - Giảm 30%
  • Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ 12 tháng

    CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
    vCORE : 10 vCore
    RAM DDR4: 12 Gb + 512 Mb (*) ?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
    Cloud SSD Enterprise: 110 Gb
    IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
    Reboot, Restart, Power on, Power off:
    Cloud VPS 08
    2.500.000 đ
    1.750.000-30%
    đ/tháng
    Giảm 30% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01
    "Đăng ký càng dài, giảm càng sâu" - Ưu đãi trọn đời
  • 3 tháng - Giảm 20%
  • 6 tháng - Giảm 25%
  • 1 năm - Giảm 30%
  • 2 năm - Giảm 30%
  • 3 năm - Giảm 30%
  • Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ 12 tháng

    CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
    vCORE : 10 vCore
    RAM DDR4: 16 Gb + 512 Mb (*)
    Cloud SSD Enterprise: 130 Gb ?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
    IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
    Reboot, Restart, Power on, Power off:
    Cloud VPS 09
    2.990.000 đ
    2.093.000-30%
    đ/tháng
    Giảm 30% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01
    "Đăng ký càng dài, giảm càng sâu" - Ưu đãi trọn đời
  • 3 tháng - Giảm 20%
  • 6 tháng - Giảm 25%
  • 1 năm - Giảm 30%
  • 2 năm - Giảm 30%
  • 3 năm - Giảm 30%
  • Tặng 512 Mb RAM khi đăng ký từ 12 tháng

    CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
    vCORE : 12 vCore
    RAM DDR4: 20 Gb + 512 Mb (*)
    Cloud SSD Enterprise: 150 Gb ?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
    IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
    Reboot, Restart, Power on, Power off:
    Lưu ý: Bảng giá dịch vụ Cloud VPS Pro trên chưa bao gồm 10% VAT, Các chương trình ưu đãi được cộng dồn với chương trình khuyến mại khác
    BKHOST không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành Windows được cài đặt cho các dịch vụ Thuê Server, Cloud VPS SSD, Cloud VPS Giá rẻ và Cloud Server.

    BỔ SUNG CẤU HÌNH CHO CLOUD VPS PRO

    Lựa chọn mua thêm cấu hình phần cứng và phần mềm cho gói Cloud VPS Pro bạn đang sử dụng.
    Mua thêm 50GB
    SSD
    200.000đ
    đ/tháng
    Mua thêm 1 GB
    RAM
    100.000đ
    đ/tháng
    Đăng ký 01
    IP Publish
    100.000đ
    đ/tháng
    Mua thêm 02
    Core
    100.000đ
    đ/tháng
    Thuê Dịch vụ
    quản trị
    330.000đ
    đ/tháng
    Mua thêm
    100 Mbps
    800.000đ
    đ/tháng
    Mua thêm
    Phần mềm Cpanel
    650.000đ
    đ/tháng
    Mua thêm
    Cloud Linux
    230.000đ
    đ/tháng
    Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop nhieu tinh nang cong nghe cao

    CLOUD VPS PRO TẠI BKHOST ĐƯỢC TÍCH HỢP NHIỀU TÍNH NĂNG CÔNG NGHỆ CAO

    Chúng tôi luôn không ngừng đổi mới, ứng dụng những công nghệ tiện ích hàng đầu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
    Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop Ổ cứng SSD Enterprise sieu toc
    Ổ cứng SSD Enterprise siêu tốc
    BKHOST sử dụng ổ cứng SSD siêu tốc với tốc độ nhanh hơn 10 lần sao với ổ HDD thông thường
    Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop nhieu tinh nang cong nghe cao - Cai dat nhanh chong
    Cài đặt nhanh chóng
    Server của quý khách sẽ sẵn sàng hoạt động trong vòng 1 phút sau khi đăng ký
    Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop cong nghe ao hoa KVM
    Công nghệ ảo hóa chuyên nghiệp
    Chúng tôi sử dụng công nghệ ảo hóa chuyên nghiệp giúp bạn xây dựng các ứng dụng CNTT và đạt được kết quả nhanh hơn với độ trễ thấp
    Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop nhieu phan mem chong DDoS
    Hỗ trợ chống DDoS
    Hỗ trợ chống DDoS gồm SYN Flood, Unintentional DDoS, Zero Day DdoS
    De dang dieu chinh thong so Cloud VPS Pro BKHOST
    Scale Up/Scale down
    Quý khách có thể dễ dàng chủ động điều chỉnh thông số của Cloud VPS phù hợp với nhu cầu sử dụng
    Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop nhieu tinh nang cong nghe cao - Trang quan tri than thien
    Trang quản trị dễ sử dụng
    Trang quản trị của chúng tôi được thiết kế đơn giản và thân thiện với người sử dụng
    Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop cong nghe auto backup
    Backup dữ liệu sang 1 DataCenter khác (1 bản/1 tháng)

    SO SÁNH CÁC GÓI CLOUD VPS PRO

    Gói dịch vụ

    VPS Pro

    (1)

    VPS Pro

    (2)

    VPS Pro

    (3)

    VPS Pro

    (4)

    VPS Pro

    (5)

    VPS Pro

    (6)

    VPS Pro

    (7)

    VPS Pro

    (8)

    VPS Pro

    (9)

    Intel® Xeon® E5-26xx V3

    tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

    vCore

    2 Core

    2 Core

    4 Core

    6 Core

    8 Core

    8 Core

    10 Core

    10 Core

    12 Core

    RAM DDR4

    1 Gb

    2 Gb

    4 Gb

    6 Gb

    8 Gb

    10 Gb

    12 Gb

    16 Gb

    20 Gb

    100% Cloud SSD Enterprise?
    Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD

    20 Gb

    30 Gb

    40 Gb

    60 Gb

    80 Gb

    100 Gb

    110 Gb

    130 Gb

    150 Gb

    Cache SSD NVMe PCI 1.6 Tb

    tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

    Băng thông "Unlimited"

    tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

    Địa chỉ IP Publish

    1 IP

    1 IP

    1 IP

    1 IP

    1 IP

    1 IP

    1 IP

    1 IP

    1 IP

    Reboot, Restart, Power on, Power off

    tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

    Hỗ trợ chống DDoS

    cancel cancel tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

    Backup 1 bản/ tháng

    tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh
    Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

    TẠI SAO NÊN THUÊ CLOUD VPS PRO TẠI BKHOST

    icon-tick-yellow
    Người dùng được toàn quyền quản trị Cloud VPS
    Khách hàng có toàn quyền quản trị VPS ngay sau khi kích hoạt thành công. Cụ thể các quyền như: Shutdown, Reboot, Pause, Reinstall chỉ cần sử dụng 1 cú click vào đăng ký email là có thể toàn quyền sử dụng chúng.
    icon-tick-yellow
    Chính sách hoàn tiền 24h sử dụng.
    BKHOST cam kết mang lại chính sách hoàn trả chi phí dịch vụ trong khoảng thời gian 24H sau khi thuê máy chủ Cloud VPS nếu như khách hàng cảm thấy không hài lòng.
    icon-tick-yellow
    Hệ thống Cloud VPS đảm bảo an toàn tuyệt đối
    Toàn bộ hệ thống VPS được xây dựng dựa trên nền tảng Cloud. Vì thế tốc độ xử lý thông tin cực cao và đảm bảo an toàn dữ liệu một cách tuyệt đối.
    icon-tick-yellow
    Cam kết 100% sử dụng RAM vật lý
    BKHOST cam kết bộ nhớ là RAM vật lý 100%. Tuyệt đối hệ thống không sử dụng RAM ảo nên luôn mang đến hiệu suất VPS cao nhất cho khách hàng.
    icon-tick-yellow
    Hỗ trợ 24/24 qua nhiều kênh đa dạng
    BKHOST hỗ trợ 24/24 cho khách hàng qua nhiều kênh như: SMS, điện thoại, gửi Ticket, chat trực tuyến, teamview.
    icon-tick-yellow
    Miễn phí DirectAdmin và cài đặt OS trọn đời
    BKHOST hỗ trợ cài đặt miễn phí phần mềm DirectAdmin và cài đặt hệ điều hành như Linux,CentOS, Windows trial,... theo yêu cầu của khách hàng.

    TÙY CHỌN DỊCH VỤ BỔ SUNG CHO CLOUD VPS PRO

    message
    Email doanh nghiệp
    Đăng ký tên miền chất lượng góp phần nâng tầm thương hiệu doanh ngiệp - Full quyền quản lý email nhân viên.
    99.000đ
    đ/tháng
    data
    Dịch vụ sao lưu hàng ngày
    (7 ngày - 7 bản)
    Mất dữ liệu sẽ là nỗi lo lớn nhất của bạn với sao lưu từ xa hàng tuần của chúng tôi bạn sẽ an tâm về việc này.
    280.000đ
    đ/tháng
    web-security
    Dịch vụ bảo mật trang Web
    Chứng chỉ bảo mật SSL, An toàn cho Website của bạn và cho khách hàng giao dịch tài chính.
    159.000đ
    đ/năm
    Đăng ký thêm dịch vụ
    QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

    Câu hỏi thường gặp về Cloud VPS Pro

    Cloud VPS Pro là gì?

    Các gói dịch vụ Cloud VPS Pro của BKHOST được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây với hệ thống gồm nhiều máy chủ vật lý chuyên dụng được đặt tại nhiều data center khác nhau, đảm bảo an toàn tối đa cho dữ liệu của khách hàng ngay cả khi một máy chủ bị xảy ra sự cố phần cứng không mong muốn.

    Dịch vụ Cloud VPS Pro của BKHOST có chế độ sao lưu dữ liệu không?

    BKHOST thực hiện Backup 1 bản/tháng, dữ liệu khách hàng luôn được đảm bảo an toàn với cơ chế tự động backup. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chủ động sao lưu dữ liệu của mình bằng cách thực hiện từ cPanel

    Tôi muốn mua thêm dịch vụ bổ sung cho Cloud VPS Pro của mình thì đăng ký như thế nào?

    BKHOST cung cấp nhiều dịch vụ bổ sung cho gói Cloud VPS Pro như: Dung lượng, Ram, CPU, IP, bạn có thể đặt mua bất cứ khi nào có nhu cầu. Hãy liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng của BKHOST bằng cách gửi Ticket, Chat hoặc gọi tới hotline: 02473038088 để được tư vấn nhanh nhất.

    Thanh toán linh hoạt

    Chúng tôi chấp nhận thanh toán như ATM, Visa, Internet Banking, Paypal, Baokim, Ngân lượng

    Gọi ĐT tư vấn ngay
    Chat ngay qua Zalo
    Chat ngay qua Messenger