Cloud VPS Cao Cấp

Nâng cao hiệu suất website với Cloud VPS Tốc Độ Cao! Sử dụng công nghệ Cloud Storage và ổ cứng SSD Enterprise, kết hợp cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb. Giải pháp hoàn hảo cho website lưu lượng truy cập lớn và ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao.
img-top

BẢNG GIÁ CLOUD VPS CAO CẤP

nhanh hơn - rẻ hơn
Cloud VPS 01
135.000 đ
101.250
đ/tháng
Giảm 25% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01

Chương trình "Giảm Giá Trọn Đời"

Đăng ký dịch vụ dài hạn để nhận ưu đãi giảm giá vĩnh viễn:

 • 3 tháng: Giảm 5%
 • 6 tháng: Giảm 10%
 • 12 tháng: Giảm 15%
 • 24 tháng: Giảm 20%
 • 36 tháng: Giảm 25%

Mã giảm giá sẽ tự động kích hoạt khi quý khách chọn chu kỳ đăng ký tương ứng và không cần nhập mã thủ công.

Tặng 1 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V4
CORE: 2 vCore
RAM DDR4: 1 Gb
Cloud SSD Enterprise: 20 Gb ?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
Cloud VPS 02
225.000 đ
168.750
đ/tháng
Giảm 25% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01

Chương trình "Giảm Giá Trọn Đời"

Đăng ký dịch vụ dài hạn để nhận ưu đãi giảm giá vĩnh viễn:

 • 3 tháng: Giảm 5%
 • 6 tháng: Giảm 10%
 • 12 tháng: Giảm 15%
 • 24 tháng: Giảm 20%
 • 36 tháng: Giảm 25%

Mã giảm giá sẽ tự động kích hoạt khi quý khách chọn chu kỳ đăng ký tương ứng và không cần nhập mã thủ công.

Tặng 1 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V4
vCORE : 2 vCore
RAM DDR4: 2 Gb
Cloud SSD Enterprise: 30 Gb ?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
Gói phổ biến
Cloud VPS 03
475.000 đ
356.250
đ/tháng
Giảm 25% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01

Chương trình "Giảm Giá Trọn Đời"

Đăng ký dịch vụ dài hạn để nhận ưu đãi giảm giá vĩnh viễn:

 • 3 tháng: Giảm 5%
 • 6 tháng: Giảm 10%
 • 12 tháng: Giảm 15%
 • 24 tháng: Giảm 20%
 • 36 tháng: Giảm 25%

Mã giảm giá sẽ tự động kích hoạt khi quý khách chọn chu kỳ đăng ký tương ứng và không cần nhập mã thủ công.

Tặng 1 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V4
vCORE : 4 vCore
RAM DDR4: 4 Gb
Cloud SSD Enterprise: 40 Gb ?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
Cloud VPS 04
679.000 đ
509.250
đ/tháng
Giảm 25% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01

Chương trình "Giảm Giá Trọn Đời"

Đăng ký dịch vụ dài hạn để nhận ưu đãi giảm giá vĩnh viễn:

 • 3 tháng: Giảm 5%
 • 6 tháng: Giảm 10%
 • 12 tháng: Giảm 15%
 • 24 tháng: Giảm 20%
 • 36 tháng: Giảm 25%

Mã giảm giá sẽ tự động kích hoạt khi quý khách chọn chu kỳ đăng ký tương ứng và không cần nhập mã thủ công.

Tặng 1 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V4
vCORE : 6 vCore
RAM DDR4: 6 Gb
Cloud SSD Enterprise: 60 Gb ?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
Cloud VPS 05
790.000 đ
592.500
đ/tháng
Giảm 25% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01

Chương trình "Giảm Giá Trọn Đời"

Đăng ký dịch vụ dài hạn để nhận ưu đãi giảm giá vĩnh viễn:

 • 3 tháng: Giảm 5%
 • 6 tháng: Giảm 10%
 • 12 tháng: Giảm 15%
 • 24 tháng: Giảm 20%
 • 36 tháng: Giảm 25%

Mã giảm giá sẽ tự động kích hoạt khi quý khách chọn chu kỳ đăng ký tương ứng và không cần nhập mã thủ công.

Tặng 2 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V4
vCORE : 8 vCore
RAM DDR4: 8 Gb
Cloud SSD Enterprise: 80 Gb ?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
Cloud VPS 06
1.045.000 đ
783.750
đ/tháng
Giảm 25% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01

Chương trình "Giảm Giá Trọn Đời"

Đăng ký dịch vụ dài hạn để nhận ưu đãi giảm giá vĩnh viễn:

 • 3 tháng: Giảm 5%
 • 6 tháng: Giảm 10%
 • 12 tháng: Giảm 15%
 • 24 tháng: Giảm 20%
 • 36 tháng: Giảm 25%

Mã giảm giá sẽ tự động kích hoạt khi quý khách chọn chu kỳ đăng ký tương ứng và không cần nhập mã thủ công.

Tặng 2 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V4
vCORE : 8 vCore
RAM DDR4: 10 Gb
Cloud SSD Enterprise: 100 Gb ?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
Cloud VPS 07
1.329.000 đ
996.750
đ/tháng
Giảm 25% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01

Chương trình "Giảm Giá Trọn Đời"

Đăng ký dịch vụ dài hạn để nhận ưu đãi giảm giá vĩnh viễn:

 • 3 tháng: Giảm 5%
 • 6 tháng: Giảm 10%
 • 12 tháng: Giảm 15%
 • 24 tháng: Giảm 20%
 • 36 tháng: Giảm 25%

Mã giảm giá sẽ tự động kích hoạt khi quý khách chọn chu kỳ đăng ký tương ứng và không cần nhập mã thủ công.

Tặng 2 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V4
vCORE : 10 vCore
RAM DDR4: 12 Gb ?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
Cloud SSD Enterprise: 110 Gb
OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
Cloud VPS 08
1.625.000 đ
1.218.750
đ/tháng
Giảm 25% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01

Chương trình "Giảm Giá Trọn Đời"

Đăng ký dịch vụ dài hạn để nhận ưu đãi giảm giá vĩnh viễn:

 • 3 tháng: Giảm 5%
 • 6 tháng: Giảm 10%
 • 12 tháng: Giảm 15%
 • 24 tháng: Giảm 20%
 • 36 tháng: Giảm 25%

Mã giảm giá sẽ tự động kích hoạt khi quý khách chọn chu kỳ đăng ký tương ứng và không cần nhập mã thủ công.

Tặng 2 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V4
vCORE : 10 vCore
RAM DDR4: 16 Gb
Cloud SSD Enterprise: 130 Gb ?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
Cloud VPS 09
1.945.000 đ
1.458.750
đ/tháng
Giảm 25% Khuyen mai Cloud VPS Pro - goi Cloud VPS 01

Chương trình "Giảm Giá Trọn Đời"

Đăng ký dịch vụ dài hạn để nhận ưu đãi giảm giá vĩnh viễn:

 • 3 tháng: Giảm 5%
 • 6 tháng: Giảm 10%
 • 12 tháng: Giảm 15%
 • 24 tháng: Giảm 20%
 • 36 tháng: Giảm 25%

Mã giảm giá sẽ tự động kích hoạt khi quý khách chọn chu kỳ đăng ký tương ứng và không cần nhập mã thủ công.

Tặng 2 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V4
vCORE : 12 vCore
RAM DDR4: 20 Gb
Cloud SSD Enterprise: 150 Gb ?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD
OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
Lưu ý: Bảng giá dịch vụ Cloud VPS Cao Cấp trên chưa bao gồm 10% VAT.
BKHOST không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành Windows được cài đặt cho các dịch vụ Thuê Server, Cloud VPS SSD, Cloud VPS Giá rẻ và Cloud Server.

BỔ SUNG CẤU HÌNH CHO CLOUD VPS CAO CẤP

Lựa chọn mua thêm cấu hình phần cứng và phần mềm cho gói Cloud VPS Cao Cấp bạn đang sử dụng.
Mua thêm 50GB
SSD
100.000đ
đ/tháng
Mua thêm 1 GB
RAM
50.000đ
đ/tháng
Đăng ký 01
IP Publish
100.000đ
đ/tháng
Mua thêm 02
Core
100.000đ
đ/tháng
Thuê Dịch vụ
quản trị
330.000đ
đ/tháng
Mua thêm
100 Mbps
800.000đ
đ/tháng
Mua thêm
Phần mềm Cpanel
650.000đ
đ/tháng
Mua thêm
Cloud Linux
230.000đ
đ/tháng
Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop nhieu tinh nang cong nghe cao

CLOUD VPS CAO CẤP ĐƯỢC TÍCH HỢP NHIỀU TÍNH NĂNG CÔNG NGHỆ CAO

Chúng tôi luôn không ngừng đổi mới, ứng dụng những công nghệ tiện ích hàng đầu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop Ổ cứng SSD Enterprise sieu toc
Ổ cứng SSD Enterprise siêu tốc
BKHOST sử dụng ổ cứng SSD siêu tốc với tốc độ nhanh hơn 10 lần sao với ổ HDD thông thường
Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop nhieu tinh nang cong nghe cao - Cai dat nhanh chong
Cài đặt nhanh chóng
Server của quý khách sẽ sẵn sàng hoạt động trong vòng 1 phút sau khi đăng ký
Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop cong nghe ao hoa KVM
Công nghệ ảo hóa chuyên nghiệp
Chúng tôi sử dụng công nghệ ảo hóa chuyên nghiệp giúp bạn xây dựng các ứng dụng CNTT và đạt được kết quả nhanh hơn với độ trễ thấp
Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop nhieu phan mem chong DDoS
Hỗ trợ chống DDoS
Hỗ trợ chống DDoS gồm SYN Flood, Unintentional DDoS, Zero Day DdoS
De dang dieu chinh thong so Cloud VPS Pro BKHOST
Scale Up/Scale down
Quý khách có thể dễ dàng chủ động điều chỉnh thông số của Cloud VPS phù hợp với nhu cầu sử dụng
Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop nhieu tinh nang cong nghe cao - Trang quan tri than thien
Trang quản trị dễ sử dụng
Trang quản trị của chúng tôi được thiết kế đơn giản và thân thiện với người sử dụng
Cloud VPS Pro BKHOST duoc tich hop cong nghe auto backup
Backup dữ liệu sang 1 DataCenter khác (1 bản/1 tháng)

SO SÁNH CÁC GÓI CLOUD VPS CAO CẤP

Gói dịch vụ

Cloud VPS

(01)

Cloud VPS

(02)

Cloud VPS

(03)

Cloud VPS

(04)

Cloud VPS

(05)

Cloud VPS

(06)

Cloud VPS

(07)

Cloud VPS

(08)

Cloud VPS

(09)

Intel® Xeon® E5-26xx V4

tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

vCore

2 Core

2 Core

4 Core

6 Core

8 Core

8 Core

10 Core

10 Core

12 Core

RAM DDR4

1 Gb

2 Gb

4 Gb

6 Gb

8 Gb

10 Gb

12 Gb

16 Gb

20 Gb

100% Cloud SSD Enterprise?
Ổ cứng SSD Enterprise dùng Cache NVMe SSD PCI 1.6 Tb cho hiệu suất (max IOPs) cao gấp 15 lần so với HDD

20 Gb

30 Gb

40 Gb

60 Gb

80 Gb

100 Gb

110 Gb

130 Gb

150 Gb

Cache SSD NVMe PCI 1.6 Tb

tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

Băng thông "Unlimited"

tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

Địa chỉ IP Publish

1 IP

1 IP

1 IP

1 IP

1 IP

1 IP

1 IP

1 IP

1 IP

Reboot, Restart, Power on, Power off

tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

Hỗ trợ chống DDoS

cancel cancel tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

Backup 1 bản/ tháng

tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh
Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

TẠI SAO NÊN THUÊ CLOUD VPS CAO CẤP TẠI BKHOST

icon-tick-yellow
Người dùng được toàn quyền quản trị Cloud VPS
Khách hàng có toàn quyền quản trị VPS ngay sau khi kích hoạt thành công. Cụ thể các quyền như: Shutdown, Reboot, Pause, Reinstall...
icon-tick-yellow
Chính sách hoàn tiền 24h sử dụng.
BKHOST cam kết hoàn tiền chi phí dịch vụ trong khoảng thời gian 24h sử dụng nếu quý khách không hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
icon-tick-yellow
Hệ thống Cloud VPS đảm bảo an toàn tuyệt đối
Toàn bộ hệ thống VPS được xây dựng dựa trên nền tảng Cloud. Vì thế tốc độ xử lý thông tin cực cao và đảm bảo an toàn dữ liệu một cách tuyệt đối.
icon-tick-yellow
Cam kết 100% sử dụng RAM vật lý
BKHOST cam kết bộ nhớ là RAM vật lý 100%. Tuyệt đối hệ thống không sử dụng RAM ảo nên luôn mang đến hiệu suất VPS cao nhất cho khách hàng.
icon-tick-yellow
Hỗ trợ 24/24 qua nhiều kênh đa dạng
BKHOST hỗ trợ 24/24 cho khách hàng qua nhiều kênh như: SMS, điện thoại, gửi Ticket, chat trực tuyến, teamview.
icon-tick-yellow
Miễn phí DirectAdmin và cài đặt OS trọn đời
BKHOST hỗ trợ cài đặt miễn phí phần mềm DirectAdmin và cài đặt hệ điều hành như Linux,CentOS, Windows trial,... theo yêu cầu của khách hàng.

TÙY CHỌN DỊCH VỤ BỔ SUNG CHO CLOUD VPS CAO CẤP

message
Email doanh nghiệp
Đăng ký tên miền chất lượng góp phần nâng tầm thương hiệu doanh ngiệp - Full quyền quản lý email nhân viên.
99.000đ
đ/tháng
data
Dịch vụ sao lưu hàng ngày
(7 ngày - 7 bản)
Mất dữ liệu sẽ là nỗi lo lớn nhất của bạn với sao lưu từ xa hàng tuần của chúng tôi bạn sẽ an tâm về việc này.
280.000đ
đ/tháng
web-security
Dịch vụ bảo mật trang Web
Chứng chỉ bảo mật SSL, An toàn cho Website của bạn và cho khách hàng giao dịch tài chính.
159.000đ
đ/năm
Đăng ký thêm dịch vụ
QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

Câu hỏi thường gặp về Cloud VPS CAO CẤP

Cloud VPS Cao Cấp là gì?

Các gói dịch vụ Cloud VPS Cao Cấp của BKHOST được phát triển trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây với hệ thống gồm nhiều máy chủ vật lý chuyên dụng được đặt tại nhiều data center khác nhau, đảm bảo an toàn tối đa cho dữ liệu của khách hàng ngay cả khi một máy chủ bị xảy ra sự cố phần cứng không mong muốn.

Dịch vụ Cloud VPS Cao Cấp của BKHOST có chế độ sao lưu dữ liệu không?

BKHOST thực hiện Backup 1 bản/tháng, dữ liệu khách hàng luôn được đảm bảo an toàn với cơ chế tự động backup. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chủ động sao lưu dữ liệu của mình bằng cách thực hiện từ cPanel

Tôi muốn mua thêm dịch vụ bổ sung cho Cloud VPS Cao Cấp của mình thì đăng ký như thế nào?

BKHOST cung cấp nhiều dịch vụ bổ sung cho gói Cloud VPS Cao Cấp như: Dung lượng, Ram, CPU, IP, bạn có thể đặt mua bất cứ khi nào có nhu cầu. Hãy liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng của BKHOST bằng cách gửi Ticket, Chat hoặc gọi tới hotline: 02473038088 để được tư vấn nhanh nhất.

Cloud VPS giá rẻ Cloud VPS Cao Cấp Cloud Server Backup VPS/Server
Trượt lên đầu trang
Gọi ĐT tư vấn ngay
Chat ngay qua Zalo
Chat ngay qua Messenger
Bạn đã hài lòng với trải nghiệm trên Bkhost.vn?
Cảm ơn lượt bình chọn của bạn, Chúc bạn 1 ngày tốt lành !