DỊCH VỤ BACKUP CLOUD VPS

Dịch vụ dành cho các khách hàng đang sử dụng VPS tại BKHOST

Dịch vụ Backup Server luôn đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp Quý khách mất dữ liệu với sự cố không mong muốn sảy ra.

Một bản sao lưu mỗi ngày để bảo vệ VPS của bạn

Mất dữ liệu từ dịch vụ của bạn do sai soát trong quá trình sử dụng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. sao lưu dữ liệu là một yêu cầu tối thiểu cho tất cả các doanh nghiệp. Bảo vệ tài sản trực tuyến của bạn 24/7 với sao lưu hàng ngày, BKHOST sẽ thực hiện kế hoạch đó thay cho bạn hàng ngày thay vì một tuần 1 lần Backup mặc định của chúng tôi.

Dễ dàng khôi phục bất kỳ tập tin, thư mục hoặc cơ sở dữ liệu với công cụ sao lưu và phục hồi đơn giản của chúng tôi, dễ dàng truy cập vào bảng điều khiển lưu trữ của bạn. Nhận sao lưu nhiều hơn từ 7 ngày bản sao lưu cuối cùng cho dữ liệu trong VPS của bạn!

Nhận được bảo hiểm khi có sự cố sảy ra

Delete
Tình cờ xóa các tập tin và thư mục
Hack
Trang web bị xâm nhập, hack
Cảnh báo
Cập nhật trang web của bạn bị lỗi
Virus
Bị phá hủy khi bị các yếu tố khách quan
BACKUP 01
 • Dung lượng Backup: 10GB
 • Thời gian lưu trữ: 1 bản
 • Backup trên: Server SAN
 • Tài khoản quản lý: Có
 • Bảo mật 2 lớp: Có
BACKUP 02
 • Dung lượng Backup: 30GB
 • Thời gian lưu trữ: 2 bản
 • Backup trên: Server SAN
 • Tài khoản quản lý: Có
 • Bảo mật 2 lớp: Có
BACKUP 04
 • Dung lượng Backup: 100GB
 • Thời gian lưu trữ: 4 bản
 • Backup trên: Cloud Server
 • Tài khoản quản lý: Có
 • Bảo mật 2 lớp: Có
BACKUP 05
 • Dung lượng Backup: 150GB
 • Thời gian lưu trữ: 5 bản
 • Backup trên: Cloud Server
 • Tài khoản quản lý: Có
 • Bảo mật 2 lớp: Có

Tại sao nên mua dịch vụ Backup cho Cloud VPS của bạn

Lịch backup

Lịch trình sao lưu hàng tuần của chúng tôi

Xem thêm dịch vụ khác của bạn?XEM CÁC DỊCH VỤ

Đối tác