DỊCH VỤ BACKUP CLOUD VPS

Dịch vụ dành cho các khách hàng đang sử dụng VPS tại BKHOST

Dịch vụ Backup Server luôn đảm bảo an toàn trong mọi trường hợp Quý khách mất dữ liệu với sự cố không mong muốn sảy ra.

Một bản sao lưu mỗi ngày để bảo vệ VPS của bạn

Mất dữ liệu từ dịch vụ của bạn do sai soát trong quá trình sử dụng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. sao lưu dữ liệu là một yêu cầu tối thiểu cho tất cả các doanh nghiệp. Bảo vệ tài sản trực tuyến của bạn 24/7 với sao lưu hàng ngày, BKHOST sẽ thực hiện kế hoạch đó thay cho bạn hàng ngày thay vì một tuần 1 lần Backup mặc định của chúng tôi.

Dễ dàng khôi phục bất kỳ tập tin, thư mục hoặc cơ sở dữ liệu với công cụ sao lưu và phục hồi đơn giản của chúng tôi, dễ dàng truy cập vào bảng điều khiển lưu trữ của bạn. Nhận sao lưu nhiều hơn từ 7 ngày bản sao lưu cuối cùng cho dữ liệu trong VPS của bạn!

Nhận được bảo hiểm khi
có sự cố xảy ra

Delete

Tình cờ xóa các tập tin và thư mục

Thông báo

Trang web bị xâm nhập, hack

Cảnh báo

Cập nhật trang web của bạn bị lỗi

Virus

Bị phá hủy khi bị các yếu tố khách quan

Tại sao nên mua dịch vụ backup cho Cloud VPS của bạn

Lịch trình sao lưu hàng tuần của chúng tôi

calendar-backup

Thực hiện hồi phục dữ liệu của bạn

Folder

File và Thư mục

SSL

Chứng chỉ SSL

Database

Cơ sở dữ liệu

DNS

Cập nhật DNS

Email Hosting

E-mail

time

Không tốn thời gian chi phí thấp

Đăng ký dịch vụ khác kèm theo Cloud VPS của bạn?