Thuê máy chủ - Server vật lý

Dịch vụ thuê máy chủ (server) mang đến cho doanh nghiệp giải pháp công nghệ đột phá, giúp tối ưu hóa hoạt động và gia tăng hiệu quả kinh doanh trong kỷ nguyên số. Thay vì đầu tư tốn kém cho cơ sở hạ tầng máy chủ riêng, doanh nghiệp có thể lựa chọn thuê máy chủ từ các nhà cung cấp uy tín

Bảng giá thuê máy chủ - server vật lý

nhanh hơn - rẻ hơn
Server A
850.000đ
680.000
đ/tháng
Giảm 20% Khuyen mai Hosting Gia Re - goi Host R01

"Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 6 tháng - Giảm 5%
 • 1 năm - Giảm 10%
 • 2 năm - Giảm 15%
 • 3 năm - Giảm 20%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • icon-server loading-server

  Tặng 4 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

  Dell PowerEdge R410
  CPU: 2 x Intel® Xeon® E5620 2,40 Ghz, 4 Core, 12 Mb Cache
  RAM: 32 Gb + 4 Gb miễn phí
  SSD: 2 x 480GB SSD Enterprise
  OS: Windows, CentOS, Linux... ?
  Thuê máy chủ hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  Power Supply: 2 x 750W
  Network : 4 port 1Gb
  (*) Chưa bao gồm "Phí đặt máy chủ"
  Gói phổ biến
  Server B
  950.000đ
  760.000
  đ/tháng
  Giảm 20% Khuyen mai Hosting Gia Re - goi Host R01

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 6 tháng - Giảm 5%
 • 1 năm - Giảm 10%
 • 2 năm - Giảm 15%
 • 3 năm - Giảm 20%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • icon-server loading-server

  Tặng 16 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

  Dell PowerEdge R620
  CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2670 v1 2,60 Ghz, 8 Core, 20Mb Cache
  RAM: 32 Gb + 16Gb miễn phí
  SSD: 2 x 480GB SSD Enterprise
  OS: Windows, CentOS, Linux... ?
  Thuê máy chủ hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  Power Supply: 2 x 750W
  Network : 4 port 1Gb
  (*) Chưa bao gồm "Phí đặt máy chủ"
  Server C
  1.400.000đ
  1.120.000
  đ/tháng
  Giảm 20% Khuyen mai Hosting Gia Re - goi Host R01

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 6 tháng - Giảm 5%
 • 1 năm - Giảm 10%
 • 2 năm - Giảm 15%
 • 3 năm - Giảm 20%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • icon-server loading-server

  Tặng 16 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

  Dell PowerEdge R630
  CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 Ghz, 12 Core, 30 Mb Cache
  RAM: 64 Gb + 16Gb miễn phí
  SSD: 2 x 960Gb SSD Enterprise
  OS: Windows, CentOS, Linux... ?
  Thuê máy chủ hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  Power Supply: 2 x 750W
  Network : 4 port 1Gb
  (*) Chưa bao gồm "Phí đặt máy chủ"
  Server D
  1.500.000đ
  1.200.000
  đ/tháng
  Giảm 20% Khuyen mai Hosting Gia Re - goi Host R01

  Đăng ký càng dài - Giảm càng sâu

 • 6 tháng - Giảm 5%
 • 1 năm - Giảm 10%
 • 2 năm - Giảm 15%
 • 3 năm - Giảm 20%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • icon-server loading-server

  Tặng 16 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

  DELL POWEREDGE R730 OP1
  CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 Ghz, 12 Core, Threads 24, 30 Mb Cache
  RAM: 64 Gb + 16Gb miễn phí
  SSD: 2 x 480Gb SSD Enterprise
  OS: Windows, CentOS, Linux... ?
  Thuê máy chủ hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  Power Supplies: 2 x Redundant 750W
  Networking: 4 x Intel 1Gb
  (*) Chưa bao gồm "Phí đặt máy chủ"
  Server E
  2.150.000đ
  1.720.000
  đ/tháng
  Giảm 20% Khuyen mai Hosting Gia Re - goi Host R01

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 6 tháng - Giảm 5%
 • 1 năm - Giảm 10%
 • 2 năm - Giảm 15%
 • 3 năm - Giảm 20%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • icon-server loading-server

  Tặng 16 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

  SERVER RX2530 M4
  CPU: Intel® Xeon Gold 6133 2.5 Ghz, 20 Core, 27.5 Mb Cache
  RAM: 64 Gb + 16 Gb miễn phí
  SSD: 2 x 960Gb SSD Enterprise
  OS: Windows, CentOS, Linux... ?
  Thuê máy chủ hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  Power Supply: 2 x 750W
  Network : 4 port 1Gb
  (*) Chưa bao gồm "Phí đặt máy chủ"
  Server F
  2.350.000đ
  1.880.000
  đ/tháng
  Giảm 20% Khuyen mai Hosting Gia Re - goi Host R01

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 6 tháng - Giảm 5%
 • 1 năm - Giảm 10%
 • 2 năm - Giảm 15%
 • 3 năm - Giảm 20%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • icon-server loading-server

  Tặng 16 Gb RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

  SERVER R4700
  CPU: Intel® Xeon Gold 6148 2.4 Ghz, 20 Core, 27.5 Mb Cache
  RAM: 64 Gb + 16Gb miễn phí
  SSD: 2 x 960Gb SSD Enterprise
  OS: Windows, CentOS, Linux... ?
  Thuê máy chủ hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  Power Supply: 2 x 750W
  Network : 4 port 1Gb
  (*) Chưa bao gồm "Phí đặt máy chủ"
  Server G
  3.900.000đ
  3.120.000
  đ/tháng
  Giảm 20% Khuyen mai Hosting Gia Re - goi Host R01

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 6 tháng - Giảm 5%
 • 1 năm - Giảm 10%
 • 2 năm - Giảm 15%
 • 3 năm - Giảm 20%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • Tặng 16 GB RAM Khi đăng ký từ 6 tháng

  Dell PowerEdge R640
  CPU: Intel® Xeon Gold 6148 2.4 Ghz, 20 Core, 27.5 MB Cache
  RAM: 64 GB + 16GB miễn phí
  SSD: 2 x 960Gb SSD Enterprise
  OS: Windows, CentOS, Linux... ?
  Thuê máy chủ hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  Power Supply: 2 x 750W
  Network : 4 port 1Gb
  (*) Chưa bao gồm "Phí đặt máy chủ"
  Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Quý khách có thể thay đổi cấu hình máy chủ tại các bước đăng ký dịch vụ

  BỔ SUNG CẤU HÌNH THUÊ SERVER VẬT LÝ

  Ổ cứng SSD
  #
  tuy chon bo sung dung luong o cung cho Server Rieng
  SSD 240GB Enterprise 185.000 đ/ tháng
  SSD 480GB Enterprise 275.000 đ/ tháng
  SSD 960GB Enterprise 470.000 đ/ tháng
  SSD 1.92TB Enterprise 820.000 đ/ tháng
  SAS 300GB DELL 15K 6 Gbps 2.5" 61.000 đ/ tháng
  SAS 600GB DELL 10K 6 Gbps 2.5" 165.000 đ/ tháng
  SAS 900GB DELL 10K 6 Gbps 2.5" 255.000 đ/ tháng
  SAS 1.2TB DELL 10K 12 Gbps 2.5" 330.000 đ/ tháng
  SAS 2.4TB DELL 10K 12 Gbps 2.5" 685.000 đ/ tháng
  RAM
  #
  Tuy chon bo sung Ram cho Server Rieng
  RAM DDR4 16GB Bus 2133 160.000 đ/ tháng
  RAM DDR4 32GB Bus 2133 195.000 đ/ tháng
  RAM DDR4 32GB Bus 2666 265.000 đ/ tháng
  RAM DDR4 32GB Bus 2933 295.000 đ/ tháng
  RAM DDR4 32GB Bus 3200 320.000 đ/ tháng
  RAM DDR4 64GB Bus 2933 550.000 đ/ tháng
  RAM DDR4 64GB Bus 3200 640.000 đ/ tháng
  RAM DDR3 8GB Bus 1333 65.000 đ/ tháng
  RAM DDR3 16GB Bus 1333 85.000 đ/ tháng
  Publish IPv4
  #
  Tuy chon bo sung dia chi IPv4 cho Server Rieng
  Thêm 01 Publish IPv4 100.000 đ/ tháng
  Thêm 08 Publish IPv4 400.000 đ/ tháng
  Thêm 01 Publish IPv6 50.000 đ/ tháng
  Thêm 08 Publish IPv6 200.000 đ/ tháng
  Vi xử lý
  #
  Tuy chon nang cap CPU cho Server Rieng
  Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, Threads 8, 12 Mb Cache 75.000 đ/ tháng
  Intel® Xeon® X5670 2,93 GHz, 6 Core, Threads 12, 12 Mb Cache 190.0000 đ/ tháng
  Intel® Xeon® E5-2670 v1 2,60 GHz, 8 Core, Threads 16, 20Mb Cache 220.000 đ/ tháng
  Intel® Xeon® E5-2680 V2 2,80 GHz, 10 Core,Threads 20, 25 Mb Cache 180.000 đ/ tháng
  Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 GHz, 12 Core, Threads 24, 30 Mb Cache 260.000 đ/ tháng
  Intel® Xeon® E5-2680 v4 2,4 GHz, 14 Core, Threads 28, 35 Mb Cache 350.000 đ/ tháng
  Intel® Xeon® Silver 4310 2,10 GHz, 12 Core, Threads 24, 18 Mb Cache 950.000 đ/ tháng
  Intel® Xeon® Sliver 4314 2.40 Ghz, 16 Core, Threads 32, 24 Mb Cache 1.400.000 đ/ tháng
  Intel® Xeon® Sliver 4316 2.30 Ghz, 20 Core, Threads 40, 30 Mb Cache 1.900.000 đ/ tháng
  Phần cứng khác
  #
  Network Card DP 10GbE Broadcom 57810S 4.700.000 đ/ năm | 4.500.000 đ/ lần

  LÝ DO NÊN THUÊ MÁY CHỦ VẬT LÝ TẠI BKHOST

  BKHOST chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ server giá rẻ uy tín với hiệu suất và mức độ an toàn cao. Chúng tôi đảm bảo mang lại sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ với những ưu điểm nổi trội như sau:
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Phan cung may chu manh me
  Phần cứng máy chủ mạnh mẽ
  100% các máy chủ cho thuê là các dòng Dell, IBM, HP có độ ổn định cao so với các dòng Server khác
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Ho tro cai dat tron doi
  Hỗ trợ cài đặt trọn đời
  Chúng tôi hỗ trợ cài đặt miễn phí như OS (Windows, Linux...), Cài đặt ảo hóa, DirectAdmin, Phần mềm Virus
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Chong DDoS
  Chống tấn công DDoS
  BKHOST có hệ thống Firewall cứng và Firewall mềm để ngăn chặn các cuộc tấn công bên ngoài.
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Support 24/7
  Hỗ trợ 24/24 qua nhiều kênh đa dạng
  Chúng tôi hỗ trợ 24/24 qua nhiều kênh như gửi Ticket, tin nhắn SMS, Điện thoại, Teamviewer, chát trực tuyến...
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Bao hanh phan cung tron doi
  Bảo hành phần cứng trọn đời
  Ưu điểm khi thuê máy chủ đó là server của quý vị được chúng tôi bảo hành phần cứng trọn đời nếu có bất kì sự cố nào sảy ra
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Ha tang mang dat chuan quoc te
  Hạ tầng mạng đạt chuẩn quốc tế
  Máy chủ của chúng tôi được đặt tại DataCenter đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đảm bảo đường truyền luôn ổn định nhất
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Toan quyen quan ly may chu
  Quý khách sẽ được bàn giao toàn quyền quản lý
  Sau khi xây dựng server online hoàn thành chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ thông tin quản trị server tới quý vị về email đã đăng ký với chúng tôi.
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - He thong quan ly may chu KVM online
  Hệ thống quản lý máy chủ KVM online
  Thông qua hệ thống KVM, Quý vị có thể điều khiển trực tiếp máy chủ của mình cho dù máy chủ đó bị tắt mà không cần phải đến trực tiếp DataCenter.
  Uu diem dich vu cho thue server rieng cua BKHOST
  Đăng ký thêm dịch vụ:
  QUẢN TRỊ SERVER

  Câu hỏi thường gặp về DEDICATED SERVER

  Dedicated Server là dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý dùng vật lý. Tại BKHOST, khách hàng sẽ nhận được hệ thống server đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier 3, trong đó bao gồm: Không gian đặt máy chủ tại Data Center; Hệ thống điện, điều hoà, internet, an ninh...

  Dịch vụ cho thuê máy chủ vật lý tại BKHOST hướng tới việc phục vụ đối tượng khách hàng đang có nhu cầu sử dụng hệ thống máy chủ cấu hình cao riêng biệt để phát triển dự án. Hoặc khi khách hàng có dữ liệu lớn nhưng không muốn phải bỏ ra một khoản tiền đầu tư lớn ban đầu. Họ không quan tâm tới việc khấu hao thiết bị phần cứng hoặc bảo dưỡng máy chủ. Mọi trách nhiệm vận hành cơ sở hạ tầng và bảo trì phần cứng máy chủ sẽ được bàn giao hết cho đơn vị cung cấp thực hiện.

  • Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.
  • Tiết kiệm chi phí vận hành.
  • Được tùy chọn cấu hình của máy chủ theo nhu cầu.
  • Máy chủ được đặt trong Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế.
  • Tự quản trị từ xa và cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo nhu cầu mà không bị giới hạn về tài nguyên của máy nhờ vào khả năng linh hoạt trong việc nâng cấp phần cứng cũng như phần mềm.
  • Dịch vụ hoạt động ổn định, liên tục nhờ các hệ thống điều hòa, UPS, máy phát điện dự phòng và chống sét, chống cháy...
  • Máy chủ cấu hình cao, thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh, đảm bảo an toàn khi chia sẻ dữ liệu trên internet.
  Trượt lên đầu trang
  Gọi ĐT tư vấn ngay
  Chat ngay qua Zalo
  Chat ngay qua Messenger
  Bạn đã hài lòng với trải nghiệm trên Bkhost.vn?
  Cảm ơn lượt bình chọn của bạn, Chúc bạn 1 ngày tốt lành !