Biểu mẫu hồ sơ đăng ký tên miền

Biểu mẫu dành cho đăng ký tên miền Việt Nam và Quốc tế

Quý khách vui lòng Download biểu mẫu phù hợp từ Website BKHOST, Sau đó điền thông tin vào biểu mẫu và gửi lại cho nhân viên chăm sóc khách hàng của BKHOST

Mẫu dành cho cơ quan, Tổ chức, Doanh nghiệp

Bản khai đăng ký tên miền

Bản khai thay đổi thông tin miền

Đơn đề nghị thay đổi thông tin miền

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền

Mẫu dành cho cá nhân

Bản khai đăng ký tên miền

Bản khai thay đổi thông tin tên miền

Đơn để nghị thay đổi tên chủ thể tên miền

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền

Mẫu dành cho cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền dưới ".GOV.VN"

Bản khai đăng ký tên miền

Bản cam kết và giải trình việc đăng ký tên miền

Bản khai thay đổi thông tin tên miền

Đơn đề nghị hoàn trả tên miền

Mẫu chuyển đổi nhà đăng ký

Chuyển từ nhà đăng ký khác về P.A Vietnam Ltd

Mẫu đăng ký bảo vệ tên miền

Đơn đăng ký bảo vệ tên miền

Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệ

Like

99%

Sự hài lòng hỗ trợ dịch vụ

Customer

+9800

Khách hàng tin dùng trong và ngoài nước

employee

+20

Nhân viên cơ hữu công ty

partner

+20

Đối tác trong và ngoài nước