DỊCH VỤ CLOUD VPS GIÁ RẺ

BKHOST cung cấp dịch vụ Cloud VPS Giá Rẻ với tốc độ cao và ổn định cho cá nhân hoặc doanh nghiệp với mức chi phí phù hợp nhất.
img-top

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLOUD VPS GIÁ RẺ

nhanh hơn - rẻ hơn
Hết hàng
Cloud VPS A
69.000 đ
58.650
đ/tháng
Giảm 15% Khuyen mai VPS Gia Re - goi Cloud VPS A

"Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 1 năm - Giảm 5%
 • 2 năm - Giảm 10%
 • 3 năm - Giảm 15%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
  vCORE : 1 vCore
  RAM DDR4: 768 Mb
  SAS Cloud Storage: 15 GB ?
  Ổ cứng SAS Enterprise sử dụng Cache SSD NVMe PCI cho hiệu suất IOPs cao gấp 10 lần so với HDD
  OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
  Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
  Reboot, Restart, Power on, Power off:
  Cloud VPS B
  98.000 đ
  83.300
  đ/tháng
  Giảm 15% Khuyen mai VPS Gia Re - goi Cloud VPS A

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 1 năm - Giảm 5%
 • 2 năm - Giảm 10%
 • 3 năm - Giảm 15%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
  vCORE : 2 vCore
  RAM DDR4: 1 Gb
  SAS Cloud Storage: 20 GB ?
  Ổ cứng SAS Enterprise sử dụng Cache SSD NVMe PCI cho hiệu suất IOPs cao gấp 10 lần so với HDD
  OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
  Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
  Reboot, Restart, Power on, Power off:
  Cloud VPS C
  195.000 đ
  165.750
  đ/tháng
  Giảm 15% Khuyen mai VPS Gia Re - goi Cloud VPS A

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 1 năm - Giảm 5%
 • 2 năm - Giảm 10%
 • 3 năm - Giảm 15%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
  vCORE : 2 vCore
  RAM DDR4: 2 Gb
  SAS Cloud Storage: 30 GB ?
  Ổ cứng SAS Enterprise sử dụng Cache SSD NVMe PCI cho hiệu suất IOPs cao gấp 10 lần so với HDD
  OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
  Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
  Reboot, Restart, Power on, Power off:
  Cloud VPS D
  255.000 đ
  216.750
  đ/tháng
  Giảm 15% Khuyen mai VPS Gia Re - goi Cloud VPS A

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 1 năm - Giảm 5%
 • 2 năm - Giảm 10%
 • 3 năm - Giảm 15%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
  vCORE : 4 vCore
  RAM DDR4: 3 Gb
  SAS Cloud Storage: 40 GB ?
  Ổ cứng SAS Enterprise sử dụng Cache SSD NVMe PCI cho hiệu suất IOPs cao gấp 10 lần so với HDD
  OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
  Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
  Reboot, Restart, Power on, Power off:
  Cloud VPS E
  338.000 đ
  287.300
  đ/tháng
  Giảm 15% Khuyen mai VPS Gia Re - goi Cloud VPS A

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 1 năm - Giảm 5%
 • 2 năm - Giảm 10%
 • 3 năm - Giảm 15%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
  vCORE : 4 vCore
  RAM DDR4: 4 Gb
  SAS Cloud Storage: 50 GB ?
  Ổ cứng SAS Enterprise sử dụng Cache SSD NVMe PCI cho hiệu suất IOPs cao gấp 10 lần so với HDD
  OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
  Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
  Reboot, Restart, Power on, Power off:
  Cloud VPS F
  485.000 đ
  412.250
  đ/tháng
  Giảm 15% Khuyen mai VPS Gia Re - goi Cloud VPS A

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 1 năm - Giảm 5%
 • 2 năm - Giảm 10%
 • 3 năm - Giảm 15%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
  vCORE : 6 vCore
  RAM DDR4: 6 Gb
  SAS Cloud Storage: 60 GB ?
  Ổ cứng SAS Enterprise sử dụng Cache SSD NVMe PCI cho hiệu suất IOPs cao gấp 10 lần so với HDD
  OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
  Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
  Reboot, Restart, Power on, Power off:
  Cloud VPS G
  635.000 đ
  539.750
  đ/tháng
  Giảm 15% Khuyen mai VPS Gia Re - goi Cloud VPS A

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 1 năm - Giảm 5%
 • 2 năm - Giảm 10%
 • 3 năm - Giảm 15%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
  vCORE : 6 vCore
  RAM DDR4: 8 Gb
  SAS Cloud Storage: 80 GB ?
  Ổ cứng SAS Enterprise sử dụng Cache SSD NVMe PCI cho hiệu suất IOPs cao gấp 10 lần so với HDD
  OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
  Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
  Reboot, Restart, Power on, Power off:
  Cloud VPS H
  1.185.000 đ
  1.007.250
  đ/tháng
  Giảm 15% Khuyen mai VPS Gia Re - goi Cloud VPS A

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 1 năm - Giảm 5%
 • 2 năm - Giảm 10%
 • 3 năm - Giảm 15%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
  vCORE : 8 vCore
  RAM DDR4: 12 Gb
  SAS Cloud Storage: 100 GB ?
  Ổ cứng SAS Enterprise sử dụng Cache SSD NVMe PCI cho hiệu suất IOPs cao gấp 10 lần so với HDD
  OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
  Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
  Reboot, Restart, Power on, Power off:
  Cloud VPS I
  1.375.000 đ
  1.168.750
  đ/tháng
  Giảm 15% Khuyen mai VPS Gia Re - goi Cloud VPS A

  "Tiết kiệm khi đăng ký chu kỳ dài"

 • 1 năm - Giảm 5%
 • 2 năm - Giảm 10%
 • 3 năm - Giảm 15%
 • Nhận mã giảm giá khi đăng ký
 • CPU: Intel® Xeon® E5-26xx V3
  vCORE : 8 vCore
  RAM DDR4: 16 Gb
  SAS Cloud Storage: 120 GB
  OS: Windows, CentOS, Ubuntu... ?
  Cloud VPS hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau, quý khách có thể chọn lựa trong quá trình đăng ký, bao gồm các phiên bản như Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, CentOS 7 và 8, Ubuntu 16, 18, 20, 22, Debian 9, 10, 11, và AlmaLinux 9.
  IP Publish (IPv4 or IPv6): 01
  Reboot, Restart, Power on, Power off:
  Lưu ý: Bảng giá dịch vụ Cloud VPS Giá Rẻ trên chưa bao gồm 10% VAT.
  BKHOST không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành Windows được cài đặt cho các dịch vụ Thuê Server, Cloud VPS SSD, Cloud VPS Giá Rẻ và Cloud Server.

  BỔ SUNG CẤU HÌNH MUA VPS GIÁ RẺ

  Lựa chọn mua thêm dịch vụ phần cứng và phần mềm cho gói Cloud VPS Giá Rẻ bạn đang sử dụng.
  Mua thêm 50GB
  SSD
  200.000đ
  đ/tháng
  Mua thêm 1 GB
  RAM
  100.000đ
  đ/tháng
  Đăng ký 01
  IP Publish
  100.000đ
  đ/tháng
  Mua thêm 02
  Core
  100.000đ
  đ/tháng
  Thuê Dịch vụ
  quản trị
  330.000đ
  đ/tháng
  Mua thêm
  100 Mbps
  800.000đ
  đ/tháng
  Mua thêm
  Phần mềm Cpanel
  650.000đ
  đ/tháng
  Mua thêm
  Cloud Linux
  230.000đ
  đ/tháng
  img-content-5

  THUÊ VPS GIÁ RẺ TẠI BKHOST ĐƯỢC TÍCH HỢP NHIỀU TÍNH NĂNG CÔNG NGHỆ CAO

  BKHOST luôn không ngừng đổi mới, ứng dụng những công nghệ tiện ích hàng đầu mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
  Cloud VPS Giá Rẻ BKHOST duoc trien khai tren ha tang Storage cung voi cong nghe luu tru SAS Enterprise
  Hạ tầng Cloud Storage mạnh mẽ
  Cloud VPS Giá Rẻ được triển khai trên hạ tầng Storage cùng với công nghệ lưu trữ SAS Enterprise
  Cloud VPS Gia Re cua quy khach se san sang hoat dong trong vong 1 phut sau khi dang ky
  Cài đặt nhanh chóng
  Cloud VPS Giá Rẻ của quý khách sẽ sẵn sàng hoạt động trong vòng 1 phút sau khi đăng ký
  VPS Gia Re BKHOST duoc tich hop cong nghe chong DDos
  Hỗ trợ chống DDoS
  Hỗ trợ chống DDoS gồm SYN Flood, Unintentional DDoS, Zero Day DdoS
  Quy khach co the de dang dieu chinh thong so ky thuat cua VPS Gia Re BKHOST
  Scale Up/Scale down
  Quý khách có thể dễ dàng chủ động điều chỉnh thông số của Cloud VPS Giá Rẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng
  VPS Gia Re BKHOST co trang quan tri duoc thiet ke voi giao dien than thien va de su dung
  Trang quản trị dễ dàng
  Trang quản trị của chúng tôi được thiết kế đơn giản và thân thiện với người sử dụng
  Cloud VPS Gia Re BKHOST duoc tich hop cong nghe ao hoa KVM
  Công nghệ ảo hóa chuyên nghiệp
  Chúng tôi sử dụng công nghệ ảo hóa chuyên nghiệp giúp bạn xây dựng các ứng dụng CNTT và đạt được kết quả nhanh hơn với độ trễ thấp

  SO SÁNH CÁC GÓI THUÊ CLOUD VPS GIÁ RẺ

  Gói dịch vụ

  VPS

  (A)

  VPS

  (B)

  VPS

  (C)

  VPS

  (D)

  VPS

  (E)

  VPS

  (F)

  VPS

  (G)

  VPS

  (H)

  VPS

  (I)

  Intel® Xeon® E5-26xx V3

  tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

  vCore

  1 Core

  2 Core

  2 Core

  4 Core

  4 Core

  6 Core

  6 Core

  8 Core

  8 Core

  RAM DDR4

  768 Mb

  1 Gb

  2 Gb

  3 Gb

  4 Gb

  6 Gb

  8 Gb

  12 Gb

  16 Gb

  100% SAS Cloud Storage ?
  Ổ cứng SAS Enterprise sử dụng Cache SSD NVMe PCI cho hiệu suất IOPs cao gấp 10 lần so với HDD

  15 Gb

  20 Gb

  30 Gb

  40 Gb

  50 Gb

  60 Gb

  80 Gb

  100 Gb

  120 Gb

  Cache SSD NVMe PCI 1.6 Tb

  tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

  Băng thông "Unlimited"

  tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

  Địa chỉ IP Publish

  1 IP

  1 IP

  1 IP

  1 IP

  1 IP

  1 IP

  1 IP

  1 IP

  1 IP

  Reboot, Restart, Power on, Power off

  tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

  Hỗ trợ chống DDoS

  cancel cancel tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh

  Backup 1 bản/ tháng

  cancel cancel tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh tick-xanh
  Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay Mua ngay

  LÝ DO NÊN THUÊ VPS GIÁ RẺ TẠI BKHOST

  icon-tick-yellow
  Người dùng được toàn quyền quản trị Cloud VPS Giá Rẻ
  Khách hàng có toàn quyền quản trị VPS ngay sau khi kích hoạt thành công. Cụ thể các quyền như: Shutdown, Reboot, Pause, Reinstall...
  icon-tick-yellow
  Hệ thống Cloud VPS Giá Rẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối
  Toàn bộ hệ thống VPS được xây dựng dựa trên nền tảng Cloud. Vì thế tốc độ xử lý thông tin cực cao và đảm bảo an toàn dữ liệu một cách tuyệt đối.
  icon-tick-yellow
  Cam kết 100% sử dụng RAM vật lý
  BKHOST cam kết bộ nhớ là RAM vật lý 100%. Tuyệt đối hệ thống không sử dụng RAM ảo nên luôn mang đến hiệu suất Cloud VPS Giá Rẻ cao nhất cho khách hàng.
  icon-tick-yellow
  Máy chủ hiệu suất cao với ổ cứng SAS Enterprise
  CLoud VPS Giá Rẻ sử dụng hoàn toàn ổ cứng SAS Enterprise. Dòng ổ chuyên dụng này dành cho trung tâm xử lý dữ liệu lớn (Data Center). Đồng thời hiệu năng và độ bền của ổ cứng này cũng gấp nhiều lần ổ HDD thông thường.
  icon-tick-yellow
  Chính sách hoàn tiền 24h sử dụng.
  BKHOST cam kết hoàn tiền chi phí dịch vụ trong khoảng thời gian 24h sử dụng nếu quý khách không hài lòng với dịch vụ được cung cấp.
  icon-tick-yellow
  Hỗ trợ 24/24 qua nhiều kênh đa dạng.
  Chúng tôi hỗ trợ 24/24, Quý khách qua nhiều kênh như gửi Ticket, SMS, Điện thoại, Teamview, Chát trực tuyến.

  TÙY CHỌN DỊCH VỤ BỔ SUNG KHÁC CHO CLOUD VPS GIÁ RẺ

  message
  Email doanh nghiệp
  Đăng ký tên miền chất lượng góp phần nâng tầm thương hiệu doanh ngiệp - Full quyền quản lý email nhân viên.
  99.000đ
  đ/tháng
  data
  Dịch vụ sao lưu hàng ngày
  (7 ngày - 7 bản)
  Mất dữ liệu sẽ là nỗi lo lớn nhất của bạn với sao lưu từ xa hàng tuần của chúng tôi bạn sẽ an tâm về việc này.
  280.000đ
  đ/tháng
  web-security
  Dịch vụ bảo mật trang Web
  Chứng chỉ bảo mật SSL, An toàn cho Website của bạn và cho khách hàng giao dịch tài chính.
  159.000đ
  đ/năm
  Đăng ký thêm dịch vụ
  QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

  Câu hỏi thường gặp về VPS Giá Rẻ

  Tôi có cần nhiều kiến thức về kỹ thuật để vận hành máy chủ VPS Giá Rẻ không?

  Khi đăng ký dịch vụ VPS Giá Rẻ tại BKHOST, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn cài đặt hệ điều hành cũng như hướng dẫn bạn các thao tác quản trị hệ thống. Tùy vào mục đích sử dụng khác nhau, bạn có thể sẽ cần những kiến thức nhất định về kỹ thuật để có thể tận dụng tối đa hóa nguồn tài nguyên cũng như sức mạnh của VPS Giá Rẻ một cách hiệu quả nhất.

  Khi thuê VPS Giá Rẻ tại BKHOST, tôi có được địa chỉ IP riêng không?

  Toàn bộ các gói VPS Giá Rẻ của BKHOST đều có địa chỉ IP riêng. Trường hợp khách hàng muốn đổi ip, BKHOST hỗ trợ khách hàng qua dịch vụ change IP

  Tôi có thể nâng cấp gói VPS Giá Rẻ lên các gói VPS cao cấp hơn được không?

  Khách hàng có nhu cầu nâng cấp gói VPS Giá Rẻ lên các gói dịch vụ VPS cao cấp hơn sẽ được BKHOST hỗ trợ nhanh chóng. Chúng tôi chỉ tính chi phí chênh lệch giữa các gói mà khách hàng không cần hủy dịch vụ để đăng ký lại.

  Cloud VPS giá rẻ Cloud VPS Cao Cấp Cloud Server Backup VPS/Server
  Trượt lên đầu trang
  Gọi ĐT tư vấn ngay
  Chat ngay qua Zalo
  Chat ngay qua Messenger
  Bạn đã hài lòng với trải nghiệm trên Bkhost.vn?
  Cảm ơn lượt bình chọn của bạn, Chúc bạn 1 ngày tốt lành !