Đánh giá an ninh và bảo mật Website

Miễn phí 03 tháng Rà quét lỗ hổng và khắc phục sự cố bảo mật cho website của bạn

Dùng thử tạm dừng

Rà quét lỗ hổng và Khắc phục sự cố bảo mật cho Website của bạn.
Việc kiểm tra an ninh bảo mật cho Website là vô cùng quan trọng nhằm tránh những tổn thất trong tương lai. Tuy nhiên, không phải Doanh nghiệp, Tổ chức nào cũng có cái nhìn tổng quan về tình trạng an ninh của Website này. Hiểu được điều này, BKHOST cung cấp giải pháp đánh giá an ninh và bảo mật Website cho toàn bộ Khách hàng của BKHost.

Một số vấn đề đối với Website mà Doanh nghiệp đang gặp phải

Robots

Website bị tấn công thay đổi giao diện, cài mã độc, trang web lừa đảo ...

Safe

Không có cái nhìn tổng quan về tình trạng an ninh của Website

Fix

Không có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ khắc phục xử lý sự cố về bảo mật

Thực trạng website năm 2017

Thực trạng

Chúng tôi giúp bạn ...

Check Tự động thu thập, rà quét thông tin, phát hiện các điểm yếu an ninh hệ điều hành, an ninh Website và các dịch vụ Online dựa trên cơ sở dữ liệu phần mềm.
Check Hỗ trợ trích xuất thông tin báo cáo về tình trạng an ninh của Website, báo cáo các lỗ hổng và đánh giá mức độ nghiêm trọng với từng lỗi.
Check
Đề xuất các biện pháp khắc phục tương ứng với các lỗ hổng và các thông tin thu thập được.
Check
Hỗ trợ khắc phục xử lý các sự cố liên quan đến vấn đề bảo mật an ninh Website của Doanh nghiệp, Tổ chức

Cách thức hoạt động

BKHost cung cấp giải pháp đánh giá an ninh toàn diện cho hệ thống Website, tự động dò quét lỗ hổng theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cho Website của bạn khỏi các nguy cơ tấn công.

Hoạt động

Dịch vụ

Scan

Rà quét lỗ hổng

---- 300.000 đ/tháng ----

Rà quét lỗ hổng Website, Web Service

Phát hiện bất thường: Thay đổi nội dung, cấu trúc

Cảnh báo ngay khi có lỗ hổng nguy hiểm

Thu thập thông tin liên quan đến Website

Mua ngay
Setup

Khắc phục sự cố

---- 300.000 đ/tháng ----

Hướng dẫn khắc phục sự cố chi tiết

Hỗ trợ khắc phục sự cố 24/7

Hỗ trợ qua Email/Hotline/Teamviewer

Tư vấn đảm bảo an ninh Website

Tạm dừng đăng ký

Thỏa thuận hợp tác giữa BKHost và Cybee

Ngày 16/01/2018 vừa qua, BKHost và Cybee đã đi đến thỏa thuận hợp tác chiến lược về vấn đề đảm bảo an ninh an toàn hệ thống website

Hợp đồng