Mua chứng chỉ bảo mật SSL đảm bảo an toàn cho website

Bảng giá chứng chỉ bảo mật SSL giá rẻ Comodo, Geotrus, Symantec

BKHOST là nhà cung cấp hàng đầu chứng chỉ bảo mật SSL giá rẻ.

Chứng chỉ SSL là gì?

SSL (cụm từ viết tắt của Secure Sockets Layer) là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật có tác dụng truyền thông mã hóa giữa máy chủ và trình duyệt (browser).

Chứng chỉ này cài trên website của bạn cho phép người dùng khi truy cập có thể xác minh được độ tin cậy của web. Đồng thời tiêu chuẩn này còn đảm bảo thông tin và dữ liệu giữa website và khách hàng bằng các ký tự mã hóa, hạn chế nguy cơ bị can thiệp của đối thủ. Đây cũng là tiêu chuẩn bảo mật cho vô vàn website trên toàn thế giới nhằm đảm bảo dữ liệu trên Internet được truyền tải an toàn và toàn vẹn.

Các gói chứng chỉ SSL

POSITIVE SSL

159.000

209.000 đ/năm

Nhập mã: DISSSL - Giảm còn: 159K

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Positive Multi-Domain

2.190.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1 + 2 Subdomain

Thanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Hỗ trợ SAN: 250.000đ/domain/năm

Số domain được bảo mật: 3 - 100

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

PositiveSSL Wildcard

2.790.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1 + All Subdomain

Thanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Số domain được bảo mật: KGH

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Comodo EV SSL

3.490.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên công ty

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 250,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Multi-Domain EV SSL

9.200.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 3

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên công ty

Mã hóa đến: 256bit

Hỗ trợ SAN: 2.400.000đ/domain/năm

Chính sách bảo hiểm: 1.750,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

RapidSSL

390.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Quick SSL Premium

2.450.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Chính sách bảo hiểm: 500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Rapid SSL Wildcard

2.790.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1 + All Subdomain

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

True BusinessID

3.090.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.250,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

True BusinessID with EV

5.590.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + Tên công ty + Ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

TrueBusinessID EV SAN

8.990.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 5

Hỗ trợ SAN: 1.900.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + Tên công ty + Ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Secure Site

16.900.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 1 - 250

Hỗ trợ SAN: 6.800.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Secure Site Pro

17.400.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 1 - 250

Hỗ trợ SAN: 17.000.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Symantec Secure Site EV

18.900.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 1 - 250

Hỗ trợ SAN: 17.000.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên công ty

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.700,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Secure Site PRO EV

29.975.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 1 - 250

Hỗ trợ SAN: 26.000.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên công ty

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.750,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Secure Site Wildcard

49.900.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 1 + All subdomain

Hỗ trợ SAN: Không

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

AlphaSSL (DV)

990.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: DV

Số domain bảo mật: 1

Hỗ trợ SAN: Không hỗ trợ

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 ngày

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

AlphaSSL Wildcard (DV)

3.090.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: DV

Số domain bảo mật: 1 + Subdomain

Hỗ trợ SAN: Không hỗ trợ

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 ngày

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Domain Validation (DV)

5.990.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: DV

Số domain bảo mật: 1 + Subdomain

Hỗ trợ SAN: Hỗ trợ

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 ngày

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Code Signing Certificate

6.936.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: OV

Số domain bảo mật: 1

Hardware token:

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 3 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1,250,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Organization Validation

8.390.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: OV

Số domain bảo mật: 1 + Subdomain

Hỗ trợ SAN:

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1,250,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

EV Code Signing Certificate

9.840.000

đ/năm

Khuyến mãi giảm 10%

Chứng thực: EV

Số domain bảo mật: 1

Hardware token:

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên

Mã hóa đến: 256 bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1,500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Chứng chỉ SSL như thế nào?

Basic SSL

Basic with Extended Validation (EV)

Thấm nhuần niềm tin vào truy cập của bạn

Du khách sẽ không hoàn tất giao dịch của họ hoặc điền vào một mẫu trừ khi họ biết thông tin cá nhân của họ được an toàn. Có Giấy chứng nhận SSL từ BKHOST là cách hợp lý và đơn giản để bảo mật website của bạn và tăng doanh thu.

Nhanh chóng SSL @ chỉ

159.000

- /năm -

Đặt mua

Tại sao bạn cần một SSL từ BKHost?

Sự thành công trong kinh doanh trực tuyến được đánh giá bởi vấn đề an ninh trang web mà bạn quản lý. Tuy nhiên nó vẫn là yếu tố thường bị lãng quên khi các doanh nghiệp muốn tạo sự uy tín của mình trên Internet. Nếu như doanh nghiệp muốn thu thập thông tin khách hàng quan trọng như thông tin cá nhân, thẻ tín dụng,... hãy xem xét việc đầu tư một chứng chỉ SSL để bảo mật toàn bộ dữ liệu từ họ.
Bên cạnh đó, người dùng cũng sẽ thấy thoải mái hơn khi họ thấy thông tin của mình để “Green Lock” hoặc “thanh địa chỉ xanh” khi ghé thăm trang web của bạn. Ngoài ra người dùng sẽ được cung cấp thêm thông tin địa chỉ tên miền. Từ đó, trang web của bạn sẽ nhận được nhiều đơn hàng chuyển đổi có uy tín khác.

Bảo vệ khi họ truy cập vào bạn:

  • Tiến hành đăng ký một tài khoản trên website của bạn
  • Cung cấp thông tin cá nhân cũng như thẻ tín dụng
  • Đăng nhập vào cổng thông tin thành viên của người dùng
  • Hoàn thành giao dịch.

Chi tiết kỹ thuật chứng chỉ SSL

  • Mã hóa toàn bộ giao dịch trực tuyến của bạn
  • Mã hóa dữ liệu lên tới 256 bit
  • Bảo vệ khỏi những đối tượng lừa đảo
  • Xác thực thông tin dữ liệu

Đăng ký dịch vụ Bảo mật SSL của bạn?

Các câu hỏi thường gặp về chứng chỉ SSL

CA là gì?

CA được viết tắt của cụm từ Certificate authority hoặc Certification authority. SSL là cơ quan cấp phát chứng chỉ kỹ thuật số uy tín cho tổ chức hoặc người nộp đơn khi đã trải qua quá trình xác minh nghiêm ngặt. Quy trình xác minh này có thể thay đổi theo quy trình xác nhận thông tin khách hàng. 

Nhà cung cấp chứng thực số SSL đóng vai trò là bên thứ 3 được cả người dùng và doanh nghiệp tin tưởng để hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin và dữ liệu an toàn và bảo mật. 

SAN SSL là gì?

SAN được viết tắt bởi cụm từ Subject Alternative Name. Hiểu đơn giản, SAN là việc mua thêm tên miền để tích hợp vào chứng chỉ bảo mật SSL có sẵn. Cụ thể khi mua Geotrust TrueBusinessID UC/SAN, người dùng mặc định có sẵn 4 SAN. Ngoài tên miền chính, khách hàng còn được bổ sung thêm 4 tên miền nữa. Vậy là tổng cộng người dùng sẽ có 5 tên miền trong 1 chứng chỉ duy nhất. Ngoài ra, khách hàng có thể mua SSL Certificate khác để có thêm các loại tên miền như ý muốn. 

CSR là gì? Tạo CSR ở đâu?

Khi đăng ký chứng chỉ bảo mật SSL, các bạn phải có mã CSR (viết tắt của cụm từ Certificate Signing Request) chứa tên miền và toàn bộ thông tin cần thiết để mua SSL cho website của bạn.

Đặc biệt, người dùng có thể tạo CSR trong các Control Panel Hosting hoặc những công cụ website tạo CSR trực tuyến khác khi truy cập vào trang https://id.bkhost.vn/clientarea.php và làm theo hướng dẫn của đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật BKHost. 

Gia hạn chứng chỉ SSL có cần phải xác minh lại không?

Khách hàng sẽ được hoàn tiền lại trong vòng 10 ngày kể từ khi dịch vụ chứng chỉ bảo mật SSL được kích hoạt trong trường hợp chứng thực bị thất bại hoặc đăng ký nhầm dịch vụ. 

Chứng chỉ bảo mật SSL trả phí có gì khác biệt?

Đối với các chứng chỉ SSL trả phí, website của bạn se hỗ trợ truy cập tốt với giao thức https trên hầu hết các trình duyệt hiện nay. Còn các chứng chỉ SSL miễn phí như Let’s Encrypt sẽ không được hỗ trợ trên các trình duyệt phiên bản cũ. 

Ngoài ra các bạn cũng cần lưu ý gia hạn mỗi năm 1 lần đối với chứng chỉ SSLtrả phí. Nếu có sự cố xảy ra do chứng chỉ, bạn sẽ được bồi thường. 

Bồi thường là gì?

Bồi thường chính là khoản phí mà các tổ chức cung cấp và xác thực chứng chỉ SSL trả cho bạn khi website gặp sự cố gây thiệt hại tiền bạc cho khách hàng. Khi đó, các tổ chức SSL sẽ có trách nhiệm giải quyết vấn đề bồi thường khi có khiếu nại của người dùng. 

Đăng ký nhầm chứng chỉ bảo mật SSL không phù hợp với dịch vụ của mình thì có được đổi lại không?

Câu trả lời là có. Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu tiên, người dùng sẽ được quyền hủy bỏ hoặc thay đổi loại chứng chỉ bảo mật SSL hiện tại của mình.

Tại BKHost, bạn hãy liên hệ ngay với support của chúng tôi để được hỗ trợ bạn ngay lập tức.