Đăng ký chứng chỉ SSL cho website

BKHOST cung cấp chứng chỉ bảo mật SSL: Comodo SSL, Geotrus SSL, GlobalSign SSL

Bảng giá chứng chỉ bảo mật SSL

Comodo Positive SSL
từ Comodo
Giảm 50.000 đicon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 159.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền chính (hoặc tên miền con) Mức xác thực Tên miền Cấp trong 3-5 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 10,000$
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
159.000đ/1 năm
Giá hãng: 209.000đ - Tiết kiệm: 50.000đ
368.000đ/2 năm
Giá hãng: 418.000đ - Tiết kiệm: 50.000 đ
Positive Multi-Domain
từ Comodo
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 450.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
icon httpshttps://www.tenmien.vn
icon httpshttps://shop.tenmien.vn
Đảm bảo cho 3 tên miền chính (hoặc tên miền con) Mức xác thực Tên miền Cấp trong 3-5 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1 + 2 Subdomain
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotHỗ trợ SAN: 250.000đ/domain/năm
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 10,000$
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
450.000đ/1 năm
Giá hãng: 495.000đ - Tiết kiệm: 45.000đ
900.000đ/2 năm
Giá hãng: 990.000đ - Tiết kiệm: 99.000đ
PositiveSSL Wildcard
từ Comodo
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 2.050.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
icon httpshttps://*.tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền chính (và nhiều tên miền con) Mức xác thực Tên miền Cấp trong 3-5 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1 + All Subdomain
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotSố domain bảo mật: KGHicon question
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 10,000$
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
2.050.000đ/1 năm
Giá hãng: 2.255.000đ - Tiết kiệm: 225.500đ
4.100.000đ/2 năm
Giá hãng: 4,510.000đ - Tiết kiệm: 451.000đ
Comodo EV SSL
từ Comodo
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 2.990.000đ năm
icon httpsTên công ty (VN): https://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền chính (hoặc tên miền con) Mức xác thực Tên miền Cấp trong 1-7 ngày
icon dotChứng thực: Tên miền (EV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa + Tên công ty
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 250,000$
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
2.990.000đ/1 năm
Giá hãng: 3.289.000đ - Tiết kiệm: 299.000đ
5.980.000đ/2 năm
Giá hãng: 6.578.000đ - Tiết kiệm: 598.000đ
Multi-Domain EV SSL
từ Comodo
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 7.900.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 3 tên miền chính (hoặc tên miền con) Mức xác thực Tên miền Cấp trong 1-7 ngày
icon dotChứng thực: Tên miền (EV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1 + 2 Subdomainicon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa + Tên công ty
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotKích hoạt sau: 1 - 7 ngàyicon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 1.750,000$
icon dotHỗ trợ SAN:: 2.400.000đ/domain/năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
7.900.000đ/1 năm
Giá hãng: 8.690.000đ - Tiết kiệm: 869.000đ
15.800.000đ/2 năm
Giá hãng: 17.380.000đ - Tiết kiệm: 1.738.000đ
Các gói chứng chỉ bảo mật SSL
QuickSSL Premium
từ GeoTrust
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 1.350.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền chính (hoặc tên miền con) Mức xác thực Tên miền Cấp trong 3-5 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 100,000$
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
1.350.000đ/1 năm
Giá hãng: 1.485.000đ - Tiết kiệm: 135.000đ
2.700.000đ/2 năm
Giá hãng: 2,970.000đ - Tiết kiệm: 270.000đ
True BusinessID EV SAN
từ GeoTrust
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 8.760.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
icon httpshttps://www.tenmien.vn
icon httpshttps://shop.tenmien.vn
icon httpshttps://*.tenmien.vn
Đảm bảo cho 5 tên miền (chính hoặc tên miền con) hỗ trợ đến 99 tên miền khác nhau Mức xác thực Nâng cao Cấp trong 1-10 ngày
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 1-10 ngàyicon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 500,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
8.760.000đ/1 năm
Giá hãng: 9.636.000đ - Tiết kiệm: 876.000đ
17.520.000đ/2 năm
Giá hãng: 19.272.000đ - Tiết kiệm: 1.752.000đ
QuickSSL Premium SAN
từ Geotrust
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 3.690.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 5 tên miền (1 tên miền chính + 4 tên miền con) Mức xác thực Tên miền Cấp trong 5-10 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 5 - 10 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 100,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
3.690.000đ/1 năm
Giá hãng: 4.059.000đ - Tiết kiệm: 369.000đ
7.380.000đ/2 năm
Giá hãng: 8.118.000đ - Tiết kiệm: 738.000đ
True BusinessID Multi-Domain Wildcard
từ GeoTrust
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 18.590.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền cụ thể 2 tên miền wildcard 20 tên miền cụ thể hoặc wildcard khác nhau Mức xác thực Doanh Nghiệp Cấp trong 1-5 ngày
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 100,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
18.590.000đ/1 năm
Giá hãng: 20.449.000đ - Tiết kiệm: 1.859.000đ
37.180.000đ/2 năm
Giá hãng: 40.898.000đ - Tiết kiệm: 3.718.000đ
QuickSSL Premium Wildcard
từ Geotrust
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 5.090.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 5 tên miền (chính và tất cả tên miền con) Mức xác thực Tên miền Cấp trong 5-10 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 10,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
5.090.000đ/1 năm
Giá hãng: 5.599.000đ - Tiết kiệm: 509.000đ
10.180.000đ/2 năm
Giá hãng: 11.198.000đ - Tiết kiệm: 1.018.000đ
True BusinessID Wildcard
từ GeoTrust
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 5.090.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền (chính và tất cả tên miền con) Mức xác thực Doanh Nghiệp Cấp trong 1-2 ngày
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 100,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
10.500.000đ/1 năm
Giá hãng: 11.550.000đ - Tiết kiệm: 1.050.000đ
21.000.000đ/2 năm
Giá hãng: 23.100.000đ - Tiết kiệm: 2.100.000đ
Các gói chứng chỉ bảo mật SSL
Alpha SSL
từ GlobalSign
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 700.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con) Mức xác thực Tên miền Cấp trong 30 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 10,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
700.000đ/1 năm
Giá hãng: 770.000đ - Tiết kiệm: 70.000đ
1.400.000đ/2 năm
Giá hãng: 1,540.000đ - Tiết kiệm: 140.000đ
DomainSSL Wildcard
từ GlobalSign
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 9.000.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
icon httpshttps://www.tenmien.vn
icon httpshttps://shop.tenmien.vn
icon httpshttps://*.tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền tất cả tên miền con Mức xác thực Tên miền Cấp trong 3-5 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 10,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
9.000.000đ/1 năm
Giá hãng: 9,900.000đ - Tiết kiệm: 900.000đ
185.000đ/2 năm
Giá hãng: 1,495.000đ - Tiết kiệm: 1,195.000đ
Alpha SSL Wildcard
từ GlobalSign
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 2.450.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền tất cả tên miền con Mức xác thực Tên miền Cấp trong 30 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 10,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
2.450.000đ/1 năm
Giá hãng: 2.695.000đ - Tiết kiệm: 245.000đ
185.000đ/2 năm
Giá hãng: 1,495.000đ - Tiết kiệm: 1,195.000đ
DomainSSL
từ GlobalSign
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 4.420.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con) hỗ trợ đến 100 tên miền khác nhau Mức xác thực Tên miền Cấp trong 30 phút
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 100,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
4.420.000đ/1 năm
Giá hãng: 4.862.000đ - Tiết kiệm: 442.000đ
185.000đ/2 năm
Giá hãng: 1,495.000đ - Tiết kiệm: 1,195.000đ
OrganizationSSL
từ GlobalSign
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 5.050.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con) Mức xác thực Doanh Nghiệp Cấp trong 2-7 ngày
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 3 - 5 phúticon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 10,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
5.050.000đ/1 năm
Giá hãng: 5,555,000đ - Tiết kiệm: 505,000đ
185.000đ/2 năm
Giá hãng: 1,495.000đ - Tiết kiệm: 1,195.000đ
OrganizationSSL Wildcard
từ GlobalSign
Giảm 10%icon giam gia
Nhập mã: T1SSL10 Giảm còn: 15.000.000đ năm
icon httpshttps://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền tất cả tên miền con Mức xác thực Doanh Nghiệp Cấp trong 2-7 ngày
icon dotChứng thực: Tên miền (DV)icon question
icon dotSố domain bảo mật: 1icon question
icon dotThanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa
icon dotMã hóa đến: 256bit
icon dotĐộ dài khóa đến: 2048bit/SHA256
icon dotKích hoạt sau: 2 - 7 ngàyicon question
icon dotChính sách bảo hiểm: 1.000,000$
icon dotThời hạn đăng ký: 1 - 2 năm
icon dotPhí cài đặt: Miễn phí
icon dotHỗ trợ kỹ thuật: 24/24
15.000.000đ/1 năm
Giá hãng: 16.500.000đ - Tiết kiệm: 1.500.000đ
185.000đ/2 năm
Giá hãng: 1,495.000đ - Tiết kiệm: 1,195.000đ

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

SSL

Chứng chỉ SSL là gì ?

SSL (cụm từ viết tắt của Secure Sockets Layer) là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật có tác dụng truyền thông mã hóa giúp máy chủ và trình duyệt (browser).
Chứng chỉ này cài trên website của bạn cho phép người dùng khi truy cập có thể xác minh được độ tin cậy của web. Đặc biệt hơn, tiêu chuẩn này đảm bảo thông tin và dữ liệu giữa website và khách hàng bằng các ký tự mã hóa, hạn chế nguy cơ website bị can thiệp bởi các đối thủ. Đây cũng là tiêu chuẩn bảo mật cho vô vàn website trên toàn thế giới nhằm đảm bảo sự an toàn và toàn vẹn dữ liệu trên internet... Tìm hiểu thêm chi tiết về SSL TẠI ĐÂY

TẠI SAO BẠN CẦN MUA CHỨNG CHỈ SSL TỪ BKHOST?

Sự thành công trong kinh doanh trực tuyến được đánh giá bởi vấn đề an ninh của website mà bạn quản lý. Tuy nhiên, đây vẫn thường là yếu tố bị lãng quên khi doanh nghiệp muốn tạo dựng uy tín của mình trên Internet. Nếu doanh nghiệp muốn thu thập thông tin khách hàng quan trọng như thông tin cá nhân, thẻ tín dụng,... hãy đầu tư một chứng chỉ SSL để có thể bảo mật toàn bộ dữ liệu khách hàng. Bên cạnh đó, người dùng sẽ thấy thoải mái hơn khi họ thấy thông tin của mình để “Green Lock” hoặc “thanh địa chỉ xanh” khi ghé thăm trang web của bạn. Ngoài ra, người dùng sẽ được cung cấp thêm thông tin địa chỉ tên miền. Từ đó, trang web của bạn sẽ nhận được nhiều đơn hàng chuyển đổi có uy tín khác.
SSL
Bảo vệ khi họ truy cập vào bạn:
dotTiến hành đăng ký một tài khoản trên website của bạn
dotCung cấp thông tin cá nhân cũng như thẻ tín dụng
dotĐăng nhập vào cổng thông tin thành viên của người dùng
dotHoàn thành giao dịch.
dotChi tiết kỹ thuật chứng chỉ SSL
dotMã hóa toàn bộ giao dịch trực tuyến của bạn
dotMã hóa dữ liệu lên tới 256 bit
dotBảo vệ khỏi những đối tượng lừa đảo
dotXác thực thông tin dữ liệu
Đăng ký thêm dịch vụ
QUÉT BẢO MẬT WEBSITE.

Câu hỏi thường gặp về SSL

Tại sao nên sử dụng SSL?

Website không được xác thực và bảo mật sẽ luôn ẩn chứa nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu, dẫn đến hậu quả khách hàng không tin tưởng sử dụng dịch vụ.

SSL là điều thiết yếu để bảo vệ trang web của bạn. SSL cung cấp sự bảo mật và tính toàn vẹn cho trang web cũng như thông tin cá nhân của người dùng.

Khi những thông tin nhạy cảm của người dùng di chuyển trên hệ thống mạng Internet, mục đích chính của SSL chính là mã hóa những thông tin đó sao cho chỉ người nhận mới có thể hiểu được nó. Một khi SSL được sử dụng, mọi thông tin sẽ không thể đọc được ngoại trừ máy chủ mà bạn gửi thông tin đến. Chính điều này sẽ bảo vệ toàn bộ thông tin khỏi hacker hay những kẻ trộm danh tính.

Lợi ích khi sử dụng SSL là gì?

  • Xác thực website, giao dịch.
  • Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.
  • Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy cập hệ thống.
  • Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange, và Office Communication Server.
  • Bảo mật các ứng dụng ảo hóa như Citrix Delivery Platform hoặc các ứng dụng điện toán đám mây.
  • Bảo mật dịch vụ FTP.
  • Bảo mật truy cập control panel.
  • Bảo mật các dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranet.
  • Bảo mật VPN Access Servers, Citrix Access Gateway...