MUA SSL

Bảng giá SSL giá rẻ Comodo, Geotrus, Symantec

BKHOST là nhà cung cấp hàng đầu chứng chỉ bảo mật SSL giá rẻ.

Các gói chứng chỉ SSL

POSITIVE SSL

139.000

209.000 đ/năm

Nhập mã: KMSSL - Giảm còn: 139K

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Positive Multi-Domain

2.190.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1 + 2 Subdomain

Thanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Hỗ trợ SAN: 250.000đ/domain/năm

Số domain được bảo mật: 3 - 100

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

PositiveSSL Wildcard

2.790.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1 + All Subdomain

Thanh địa chỉ màu xanh: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Số domain được bảo mật: KGH

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Comodo EV SSL

3.490.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên công ty

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 250,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Multi-Domain EV SSL

9.200.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 3

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên công ty

Mã hóa đến: 256bit

Hỗ trợ SAN: 2.400.000đ/domain/năm

Chính sách bảo hiểm: 1.750,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

RapidSSL

390.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Quick SSL Premium

2.450.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Chính sách bảo hiểm: 500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

Rapid SSL Wildcard

2.790.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tên miền (DV)

Số domain bảo mật: 1 + All Subdomain

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 phút

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

True BusinessID

3.090.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.250,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

True BusinessID with EV

5.590.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 1

Thanh địa chỉ: https + Tên công ty + Ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật: 24/24

Đặt mua

TrueBusinessID EV SAN

8.990.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 5

Hỗ trợ SAN: 1.900.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + Tên công ty + Ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Secure Site

16.900.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 1 - 250

Hỗ trợ SAN: 6.800.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Secure Site Pro

17.400.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 1 - 250

Hỗ trợ SAN: 17.000.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Symantec Secure Site EV

18.900.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 1 - 250

Hỗ trợ SAN: 17.000.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên công ty

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.700,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Secure Site PRO EV

29.975.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (EV)

Số domain bảo mật: 1 - 250

Hỗ trợ SAN: 26.000.000 đ/domain/năm

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên công ty

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.750,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Secure Site Wildcard

49.900.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: Tổ chức (OV)

Số domain bảo mật: 1 + All subdomain

Hỗ trợ SAN: Không

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 7 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1.500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

AlphaSSL (DV)

990.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: DV

Số domain bảo mật: 1

Hỗ trợ SAN: Không hỗ trợ

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 ngày

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

AlphaSSL Wildcard (DV)

3.090.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: DV

Số domain bảo mật: 1 + Subdomain

Hỗ trợ SAN: Không hỗ trợ

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 ngày

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Domain Validation (DV)

5.990.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: DV

Số domain bảo mật: 1 + Subdomain

Hỗ trợ SAN: Hỗ trợ

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 ngày

Chính sách bảo hiểm: 10,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Code Signing Certificate

6.936.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: OV

Số domain bảo mật: 1

Hardware token:

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 1 - 3 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1,250,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Organization Validation

8.390.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: OV

Số domain bảo mật: 1 + Subdomain

Hỗ trợ SAN:

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên

Mã hóa đến: 256bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1,250,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

EV Code Signing Certificate

9.840.000

đ/năm

BẢO MẬT WEBSITE

Chứng thực: EV

Số domain bảo mật: 1

Hardware token:

Thanh địa chỉ: https + ổ khóa + Tên

Mã hóa đến: 256 bit

Kích hoạt sau: 3 - 5 ngày

Chính sách bảo hiểm: 1,500,000$

Thời hạn đăng ký: 1 - 2 năm

Phí cài đặt: Miễn phí

Đặt mua

Thấm nhuần niềm tin vào truy cập của bạn

Du khách sẽ không hoàn tất giao dịch của họ hoặc điền vào một mẫu trừ khi họ biết thông tin cá nhân của họ được an toàn. Có Giấy chứng nhận SSL từ BKHOST là cách hợp lý và đơn giản để bảo mật website của bạn và tăng doanh thu.

Nhanh chóng SSL @ chỉ

139.000

- /năm -

Đặt mua

Tại sao bạn sẽ cần một SSL từ BKHOST?

An ninh trang web là tối ưu cho sự thành công kinh doanh trực tuyến của bạn, nhưng nóvẫn là một trong những yếu tố bị bỏ qua nhất khi các doanh nghiệp đang tạo ra sự uy tín trực tuyến trên Internet. Nếu doanh nghiệp của bạn bị thu thập bất kỳ thông tin gì của khách hàng quan trọng, chẳng hạn như thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng và nhiều hơn nữa, bạn nên xem xét việc có một chứng chỉ SSL để bảo vệ thông tin của khách hàng mình. Hơn thế nữa, khách hàng chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi họ nhìn thấy “Green Lock” hoặc “thanh địa chỉ xanh” trong thanh địa chỉ khi quý khách đến thăm trang web của bạn.
Ngoài ra, cung cấp những thông tin liên quan SSL khác cho khách hàng của bạn biết thêm về địa chỉ tên miền và bạn sẽ đón nhận nhiều hơn từ đơn hàng chuyển đổi có uy tín.

Bảo vệ khi họ truy cập vào bạn:

  • Đăng ký một tài khoản trên trang web của bạn
  • Cung cấp thông tin cá nhân và thẻ tín dụng
  • Đăng nhập vào cổng thông tin thành viên của bạn
  • Hoàn thành giao dịch

Chi tiết kỹ thuật chứng chỉ SSL-Thông tin hỗ trợ khách hàng hiểu về SSL là gì?

  • Mã hóa các giao dịch trực tuyến của bạn
  • Mã hóa dữ liệu lên đến 256-bit
  • Bảo vệ khỏi lừa đảo và lừa đảo
  • Xác thực

Chứng chỉ SSL như thế nào?

Basic SSL

Basic with Extended Validation (EV)

Đăng ký dịch vụ Bảo mật SSL của bạn?