DANH SÁCH PHẦN MỀM CHO HỆ THỐNG SERVER

Danh sách các phần mềm bản quyền dành cho dịch vụ máy chủ

Chúng tôi cung cấp các phần mềm chuyên biệt cho những hệ thống VPS, Server vật lý như: Cpanel, DirectAdmin, Plesk, LiteSpeed, Cloud Linux...

Bản quyền Cpanel
Phần mềm quản trị cPanel là gì?
cPanel là một hệ thống quản lý dành riêng cho máy chủ lưu trữ web. cPanel có nhiều tính năng mạnh mẽ và tạo cho quản trị viên khả năng can thiệp sâu và chính xác hơn đối với các thiết lập quy định khả năng khai thác tài nguyên máy chủ. Tính năng của hệ thống cPanel được phân chia thành 2 cấp độ là tài khoản đại lý và tài khoản quyền root (cao nhất). Việc phân chia cấp độ cho phép người quản trị lọc bớt các chức năng không cần thiết hoặc ít sử dụng trong một giao diện quản lý thường xuyên sử dụng và phục vụ cả mục đích đào tạo đối với người mới sử dụng.

Đăng ký dịch vụ khác kèm theo Cloud VPS của bạn?