DEDICATED SERVER SERVICE

BKHOST has many years of experience in providing server rental services for companies, public sector, banks,...
We lease servers with lines such as Dell, HP, IBM, Supermicro.

Server rental service price list

Server 01
2.200.000đ
1.430.000
đ/month
Discount 35% Khuyen mai dich vu cho thue may chu rieng - goi Server 01
"The longer the subscription, the deeper the discount" - Lifetime offer
 • 3 months - 20% off
 • 6 months - 25% off
 • 1 year - 30% off
 • 2 years - 35% off
 • 3 years - 35% off
 • Free 16 GB RAM When you sign up: 6 months

  SERVER DELL R410
  CPU: 2 x Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, 12 MB Cache
  RAM: 16 GB + 16 GB Free
  HDD: 2 x 300GB SAS 15K
  IP Address: 01
  Bandwidth: 200Mbps/10Mbps
  Server 02
  2.550.000đ
  1.657.500
  đ/month
  Discount 35% Khuyen mai dich vu cho thue may chu rieng - goi Server 01
  "The longer the subscription, the deeper the discount" - Lifetime offer
 • 3 months - 20% off
 • 6 months - 25% off
 • 1 year - 30% off
 • 2 years - 30% off
 • 3 years - 35% off
 • Free 16 GB RAM When you sign up: 6 months

  SERVER DELL R410 OP1
  CPU: 2 x Intel® Xeon® X5650 2.66 GHz, 6 Core, 12 MB Cache
  RAM: 16 GB + 16 GB Free
  HDD: 2 x 600GB SAS 10K 2.5'
  IP Publish (IPv4 or IPv6) : 01
  Bandwidth: 200Mbps/10Mbps
  icon especially
  Server 03
  3.600.000đ
  2.160.000
  đ/month
  Discount 40% Khuyen mai dich vu cho thue may chu rieng - goi Server 01
  "The longer the subscription, the deeper the discount" - Lifetime offer
 • 3 months - 20% off
 • 6 months - 25% off
 • 1 year - 30% off
 • 2 years - 35% off
 • 3 years - 40% off
 • Free 16 GB RAM When you sign up: 6 months

  SERVER DELL R620 OP2
  CPU: Intel® Xeon® E5-2670 v1 2,60 GHz, 8 Core, 20MB Cache
  RAM: 32 GB + 16GB Free
  HDD: 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD
  IP Publish (IPv4 or IPv6) : 01
  Bandwidth: 200Mbps/10Mbps
  icon especially
  Server 04
  3.900.000đ
  2.145.000
  đ/month
  Discount 45% Khuyen mai dich vu cho thue may chu rieng - goi Server 01
  "The longer the subscription, the deeper the discount" - Lifetime offer
 • 3 months - 20% off
 • 6 months - 30% off
 • 1 year - 40% off
 • 2 years - 40% off
 • 3 years - 45% off
 • Free 16 GB RAM When you sign up: 6 months

  SERVER DELL R620 OP3
  CPU: Intel® Xeon® E5-2670 V2 2,50 GHz, 10 Core, 25 MB Cache
  RAM: 32 GB + 16GB Free
  HDD: 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD
  IP Publish (IPv4 or IPv6) : 01
  Bandwidth: 200Mbps/10Mbps
  icon especially
  Server 05
  4.900.000đ
  2.940.000
  đ/month
  Discount 40% Khuyen mai dich vu cho thue may chu rieng - goi Server 01
  "The longer the subscription, the deeper the discount" - Lifetime offer
 • 3 months - 20% off
 • 6 months - 25% off
 • 1 year - 30% off
 • 2 years - 40% off
 • 3 years - 40% off
 • Free 16 GB RAM When you sign up: 6 months

  SERVER DELL R630 OP1
  CPU: Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 GHz, 12 Core, Số luồng 24, 30 MB Cache
  RAM: 32 GB + 16GB Free
  HDD: 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD
  IP Publish (IPv4 or IPv6) : 01
  Bandwidth: 200Mbps/10Mbps
  Server 06
  5.500.000đ
  3.575.000
  đ/month
  Discount 35% Khuyen mai dich vu cho thue may chu rieng - goi Server 01
  "The longer the subscription, the deeper the discount" - Lifetime offer
 • 6 months - 20% off
 • 1 year - 25% off
 • 2 years - 30% off
 • 3 years - 35% off
 • Free 16 GB RAM When you sign up: 6 months

  SERVER DELL R730 OP1
  CPU: Intel® Xeon® E5-2678 V3 2,50 GHz, 12 Core, 30 MB Cache
  RAM: 32 GB + 16GB Free
  HDD: 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD
  IP Publish (IPv4 or IPv6) : 01
  Bandwidth: 200Mbps/10Mbps
  icon especially
  Server 07
  10.200.000đ
  6.120.000
  đ/month
  Discount 40% Khuyen mai dich vu cho thue may chu rieng - goi Server 01
  "The longer the subscription, the deeper the discount" - Lifetime offer
 • 1 year - 10% off
 • 2 years - 20% off
 • 3 years - 40% off
 • Free 16 GB RAM When you sign up: 6 months

  SERVER DELL R640 OP1
  CPU: 2 x Intel® Xeon® Silver 4210 2.20 GHz, 10 Core, 13.75 MB Cache
  RAM: 32 GB + 16GB Free
  HDD: 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD
  IP Publish (IPv4 or IPv6) : 01
  Bandwidth: 200Mbps/10Mbps
  icon especially
  Server 08
  9.800.000đ
  5.880.000
  đ/month
  Discount 40% Khuyen mai dich vu cho thue may chu rieng - goi Server 01
  "The longer the subscription, the deeper the discount" - Lifetime offer
 • 1 year - 10% off
 • 2 years - 25% off
 • 3 years - 40% off
 • Free 16 GB RAM When you sign up: 6 months

  HPE ProLiant DL360 Gen10
  CPU: 2 x Intel® Xeon® Silver 4210 2.20 GHz, 10 Core, 13.75 MB Cache
  RAM: 32 GB + 16GB Free
  HDD: 2 x 900GB SAS 10K (Or) 2 x 480GB SSD
  IP Publish (IPv4 or IPv6) : 01
  Bandwidth: 200Mbps/10Mbps
  Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Quý khách có thể thay đổi cấu hình máy chủ tại các bước đăng ký dịch vụ

  ADDITIONAL SERVER CONFIGURATION

  SSD hard drive
  #
  tuy chon bo sung dung luong o cung cho Server Rieng
  SSD 240GB Enterprise 2.700.000 đ/year | 3.400.000 đ/time
  SSD 480GB Enterprise 3.500.000 đ/year | 4.420.000 đ/time
  SSD 960GB Enterprise 5.700.000 đ/year | 7.150.000 đ/time
  SSD 1.92TB Enterprise 11.900.000 đ/year | 14.900.000 đ/time
  SAS 600GB DELL 10K 6 Gbps 2.5" 1.700.000 đ/year | 2.500.000 đ/time
  SAS 900GB DELL 10K 6 Gbps 2.5" 2.350.000 đ/year | 3.300.000 đ/time
  SAS 1.2TB DELL 10K 12 Gbps 2.5" 3.350.000 đ/year | 4.800.000 đ/time
  SAS 2.4TB DELL 10K 12 Gbps 2.5" 7.850.000 đ/year | 11.600.000 đ/time
  RAM
  #
  Tuy chon bo sung Ram cho Server Rieng
  RAM DDR4 16GB 200.000 đ/month | 2.350.000 đ/time
  RAM DDR4 32GB 350.000 đ/month | 4.100.000 đ/time
  RAM DDR4 64GB 770.000 đ/month | 9.150.000 đ/time
  RAM DDR3 8GB 150.000 đ/month | 1.800.000 đ/time
  RAM DDR3 16GB 250.000 đ/month | 3.000.000 đ/time
  Publish IPv4
  #
  Tuy chon bo sung dia chi IPv4 cho Server Rieng
  Add 01 Publish IPv4 100.000đ/month
  Add 08 Publish IPv4 400.000 đ/month
  Add 01 Publish IPv6 50.000 đ/month
  Add 08 Publish IPv6 200.000 đ/month
  Processor
  #
  Tuy chon nang cap CPU cho Server Rieng
  Intel® Xeon® E5620 2,40 GHz, 4 Core, 12 MB Cache: 500.000 đ/year | 1.200.000 đ/time
  Intel® Xeon® X5670 2,93 GHz, 6 Core, 12 MB Cache: 9.800.000 đ/year | 2.120.000 đ/time
  Intel® Xeon® E5-2670 v1 2,60 GHz, 8 Core, 20MB Cache: 2.300.000 đ/year | 3.920.000 đ/time
  Intel® Xeon® E5-2680 V2 2,80 GHz, 10 Core, 25 MB Cache: 4.200.000 đ/year | 5.960.000 đ/year
  Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 GHz, 12 Core, 30 MB Cache 4.100.000 đ/year | 5.520.000 đ/time
  Intel® Xeon® Silver 4110 2,10 GHz, 8 Core, 11 MB Cache 11.800.000 đ/year | 19.920.000 đ/time
  Intel® Xeon® Sliver 4210 2.20 Ghz, 10 Core, 13.75 MB Cache 12.100.000 đ/year | 21.020.000đ/month
  Intel® Xeon® Gold 6230 2.10 GHz, 20 Core, 27.5 MB Cache 46.200.000 đ/year | 64.460.000 đ/time
  Other hardware
  #
  Network Card DP 10GbE Broadcom 57810S 4.700.000 đ/year | 4.500.000 đ/year

  REASONS WHY SHOULD RENT A PRIVATE SERVER AT BKHOST

  BKHOST specializes in providing reputable cheap server space rental services with high performance and safety. We guarantee to bring peace of mind to customers when using products and services with the following outstanding advantages:
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Phan cung may chu manh me
  Phần cứng máy chủ mạnh mẽ
  100% cthe servers for rent are the Dell, IBM, HP lines with high stability compared to other server lines
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Ho tro cai dat tron doi
  Lifetime installation support
  We support free installation such as OS (Windows, Linux...), Virtualization Setup, DirectAdmin, Virus Software
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Chong DDoS
  Chống tấn công DDoS
  BKHOST có hệ thống Firewall cứng và Firewall mềm để ngăn chặn các cuộc tấn công bên ngoài.
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Support 24/7
  24/7 support through various channels
  Chúng tôi hỗ trợ 24/24 qua nhiều kênh như gửi Ticket, tin nhắn SMS, Điện thoại, Teamviewer, chát trực tuyến...
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Bao hanh phan cung tron doi
  Lifetime hardware warranty
  Ưu điểm khi thuê máy chủ đó là server của quý vị được chúng tôi bảo hành phần cứng trọn đời nếu có bất kì sự cố nào sảy ra
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Ha tang mang dat chuan quoc te
  Network infrastructure meets international standards
  Our servers are located at Data Center of international standards. Make sure the transmission is always the most stable
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - Toan quyen quan ly may chu
  You will be handed over full management rights
  Sau khi xây dựng server online hoàn thành chúng tôi sẽ bàn giao toàn bộ thông tin quản trị server tới quý vị về email đã đăng ký với chúng tôi.
  Uu diem dich vu cho thue server rieng BKHOST - He thong quan ly may chu KVM online
  Online KVM server management system
  Thông qua hệ thống KVM, Quý vị có thể điều khiển trực tiếp máy chủ của mình cho dù máy chủ đó bị tắt mà không cần phải đến trực tiếp DataCenter.
  Uu diem dich vu cho thue server rieng cua BKHOST
  Sign up for more services:
  SERVER ADMINISTRATION

  FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT DEDICATED SERVER

  Dedicated Server is a service for renting a dedicated physical server. At BKHOST, customers will receive a Tier 3 international standard server system, which includes: Server space at the Data Center; Electricity, air conditioning, internet, security...

  The private server rental service at BKHOST is aimed at serving customers who are in need of a separate high-configuration server system for project development. Or when customers have big data but don't want to spend a large initial investment. They don't care about hardware depreciation or server maintenance. All responsibility for infrastructure operation and server hardware maintenance will be handed over to the provider for implementation.

  • Save on initial investment costs.
  • Saving operating costs.
  • Get the option to configure the server according to your needs.
  • The server is located in an international standard Data Center.
  • Remotely self-administer and install software and applications on demand without being limited on the machine's resources thanks to the flexibility in hardware and software upgrades.
  • Service operates stably and continuously thanks to air conditioning systems, UPS, backup generators and lightning and fire protection...
  • High configuration server, convenient for business development, ensuring safety when sharing data on the internet.

  Flexible payment

  We accept payment like ATM, Visa, Internet Banking, Paypal, Baokim, Ngan Luong

  Call for consultation now
  Chat now via Zalo
  Chat now via Messenger
  Góp ý cho chúng tôi