Chính sách Affiliate

Tham gia chương trình Affiliate của BKHOST để tăng thu nhập

Đăng kí Affiliate

Tham gia chương trình Affiliate của BKHOST để tạo thu nhập thụ động cho bản thân.

affilate

Tham gia chương trình Affiliate của BKHOST

Bạn sở hữu một tài khoản riêng trên hệ thống của chúng tôi. Giới thiệu các dịch vụ của BKHOST tới khách hàng, bạn sẽ nhận được thu nhập thụ động từ người bản giới thiệu.

Tham gia chương trình Affiliate của BKHOST

Bạn sẽ nhận được tỉ lệ hoa hồng hấp dẫn từ các đơn hàng bạn giới thiệu.

affilate

Tại sao bạn nên tham gia chương trình Affiliate
của chúng tôi

T�i ch�nh

Thêm nguồn thu nhập

Gi� ri�ng

Bán với giá riêng của bạn

H? tr?

Chúng tôi hỗ trợ bạn 24/7

Nh�n vi�n

Không cần phải thuê nhân viên

�?u tu

Không cần đầu tư tài chính

B? sung

Bổ sung cho dịch vụ hiện tại của bạn

L?a ch?n

Nhiều lựa chọn dịch vụ

Mi?n ph�

Miễn phí dịch vụ đầu tư

K? thu?t

Không yêu cầu kiến thức kĩ thuật

Kh�ng gi?i h?n

Thu nhập không giới hạn

Tham gia

Miễn phí tham gia chương trình Affiliate BKHOST

H? tr?

Hỗ trợ kĩ thuật cao cấp

Video hướng dẫn tham gia Affiliate

Bảng giá khi tham gia Affiliate

DỊCH VỤHostingCloud VPSEmail Server
Hoa hồng10%10%10%