Thông số kỹ thuật chi tiết

Hosting Doanh Nghiệp

A. Bảng điều khiển và Các tiện ích

cPanel

70.0.x - Tự động cập nhật phiên bản mới nhất

CloudLlinux

Có

CageFS

Có

SSH access (secure shell)

Không

FTP trên SSL (FTPS)

Có

Apache 2.4.3

Có

Cron jobs

Có

Quét Virus/Malware

Có

File Manager

Có

Trình cài đặt nhanh ứng dụng

Có

400+ ứng dụng miễn phí

Có

Password protected thư mục

Có

Hotlink Protection

Có

Raw Access Logs

Có

Site Statistics

Có

Site Publisher

Có

Custom PHP.ini

Có

Full Backup/Restore

Có

Database

Có

MySQL/MariaDB

MySQL 5.6.39 trở lên

Sao lưu/phục hồi Database

Có

Truy cập Database từ xa

Không

phpMyAdmin

Có

B. Tên Miền

Cho phép truy cập bằng tên miền đăng ký ở nơi khác

Có

Truy cập Website không cần www.

Có

C. Ngôn Ngữ Lập Trình Và Modules Được Hỗ Trợ

PHP

Hỗ trợ từ 5.2 đến 7.2

Perl

v5.16.1

ImageMagick

v6.7.2-7

Zend Guard Loader

v3.3

ionCube PHP Loader

v4.7.5

Like

99%

Sự hài lòng hỗ trợ dịch vụ

Customer

+9800

Khách hàng tin dùng trong và ngoài nước

employee

+20

Nhân viên cơ hữu công ty

partner

+20

Đối tác trong và ngoài nước