BIỂU MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Biểu mẫu dành cho đăng ký tên miền Việt Nam và Quốc tế
Quý khách vui lòng Download biểu mẫu phù hợp từ Website BKHOST, Sau đó điền thông tin vào biểu mẫu và gửi lại
cho nhân viên chăm sóc khách hàng của BKHOST
MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
Quý khách tải về đăng ký theo mẫu bên dưới
form for enterprise
 • Bản khai đăng ký tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

  Tải về
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

  Tải về
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

  Tải về
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

  Tải về
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

  Tải về
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

  Tải về
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền .VN

  Tải về
 • Bản khai đăng ký tên miền quốc tế

  Tải về
 • Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VN

  Tải về
 • Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VN

  Tải về
Trượt lên đầu trang
Gọi ĐT tư vấn ngay
Chat ngay qua Zalo
Chat ngay qua Messenger
Bạn đã hài lòng với trải nghiệm trên Bkhost.vn?
Cảm ơn lượt bình chọn của bạn, Chúc bạn 1 ngày tốt lành !