DANH SÁCH PHẦN MỀM CHO HỆ THỐNG SERVER

Danh sách các phần mềm bản quyền dành cho dịch vụ máy chủ

Chúng tôi cung cấp các phần mềm chuyên biệt cho những hệ thống VPS, Server vật lý như: Cpanel, DirectAdmin, Plesk, LiteSpeed, Cloud Linux...

Bản quyền Cloud Linux
Là hệ điều hành *Nix đầu tiên, được thiết kế dành riêng cho nhu cầu lưu trữ web, đặc biệt là phục vụ nhu cầu của các nhà cung cấp Hosting (Hosting Provider). Cloud Linux sử dụng công nghệ LVE (Lightweight Virtual Environments – Tạo môi trường ảo hóa) tạo nên sự đột phá trong viêc quản lý, chia sẻ tài nguyên máy chủ cho các tài khoản người dùng.
Trên CloudLinux, khách hàng được giới hạn tài nguyên % CPU Load. Thông thường với CentOS, một user có thể chạy full 99,9% CPU cho process của website, nhưng ở đây, con số này bị giới hạn lại theo cấu hình của nhà cung cấp. Điều này nhằm đảm bảo chắc chắn rằng, hosting, website của bạn bỏ chi phí ra thuê sẽ không bị ảnh hưởng bởi một người nào đó trên cùng server, kể cả trong trường hợp các cuộc tấn công DDOS nhỏ và vừa.

Đăng ký dịch vụ khác kèm theo Cloud VPS của bạn?