Dịch vụ quản trị máy chủ

Đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao tại BKHOST

Với đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao về hệ thống tại BKHOST sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình vẫn hành máy chủ, Điều này sẽ luôn tiện dụng cho bạn
khi không phải thuê một người với chi phí cao và chuyên môn không như mong muốn

Thông tin dịch vụ quản trị máy chủ

Nội dung các công việc thông thường

Hỗ trợ kiểm tra phát hiện lỗi web server, database, email server do phía BKHOST cài đặt

Cập nhật các bản cập nhật, vá lỗi của phần mềm do phía BKHOST cài đặt và Hệ điều hành (nếu có và tương thích)

Hỗ trợ cài đặt bảo mật server ở cấp ứng dụng: set up antivirus, firewall software theo hệ điều hành

Restart dịch vụ apache, mysql, email server thông qua ssh và control panel. Hướng dẫn cấu hình backup dựa trên các công cụ hỗ trợ sẵn có của control panel hosting backup trên local HDD khi khách hàng yêu cầu.

Hướng dẫn restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có) để khôi phục hoạt động của website

Hướng dẫn khôi phục lại hoạt động của website trong trường hợp: server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống.

Không xử lý sửa lỗi nếu do các tác động từ phía người sử dụng gây ra lỗi, trường hợp nãy BKHOST chỉ hỗ trợ hướng dẫn khách tìm lỗi

Không hỗ trợ các phần mềm của khách hàng tự cài đặt và các mã nguồn do phía khách hàng triển khai.

Hỗ trợ khách hàng trong việc quản trị Hosting control panel:

 • Tạo Template
 • Tạo / Xóa Host
 • Cấu hình DNS
 • Park domain
(BKHOST chỉ thực hiện demo quản trị cho 1 hosting, sau đó hướng dẫn khách hàng tự thực hiện cho các hosting khác)

Hỗ trợ restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có) để khôi phục hoạt động của website.

Hỗ trợ khôi phục lại hoạt động của web server trong trường hợp: server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống.

Hỗ trợ cài đặt bảo mật server ở cấp ứng dụng: set up antivirus, firewall software theo hệ điều hành

Restart dịch vụ apache, mysql, email server thông qua ssh và control panel. Hướng dẫn cấu hình backup dựa trên các công cụ hỗ trợ sẵn có của control panel hosting backup trên local HDD khi khách hàng yêu cầu.

Hướng dẫn restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có) để khôi phục hoạt động của website

Hướng dẫn khôi phục lại hoạt động của website trong trường hợp: server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống.

Không xử lý sửa lỗi nếu do các tác động từ phía người sử dụng gây ra lỗi, trường hợp nãy BKHOST chỉ hỗ trợ hướng dẫn khách tìm lỗi

Không hỗ trợ các phần mềm của khách hàng tự cài đặt và các mã nguồn do phía khách hàng triển khai.

Nội dung các công việc cao cấp

Phối hợp với khách hàng:

 • BKHOST sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về các ứng dụng mình cài đặt thêm nếu có
 • Lưu giữ các thông tin account root và thông tin quản trị liên quan.
 • Khách hàng cần thông báo cho phía BKHOST về các cập nhật từ phía khách hàng liên quan đến server nếu có.

Các vấn đề mà BKHOST sẽ không hỗ trợ::

 • Server bị quá tải do tài nguyên server không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các ứng dụng mà khách hàng đang cài đặt và sử dụng trên máy chủ.
 • Khách hàng tự can thiệp và cài đặt làm hư hệ thống mà không thông báo cho phía kỹ thuật BKHOST
 • Can thiệp trực tiếp vào mã nguồn website của khách hàng để khắc phục lỗi (lỗi không do máy chủ gây ra).
 • Yêu cầu cài đặt các ứng dụng chưa được hỗ trợ đầy đủ hay vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật BKHOST.
 • Yêu cầu nghiên cứu, tích hợp một giải pháp chưa được hỗ trợ đầy đủ hoặc vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật BKHOST.
 • BKHOST sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu bên trong server, khách hàng cần có chính sách backup dữ liệu cho riêng mình.
 • Khách hàng sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ của BKHOST.

Đăng ký dịch vụ khác kèm theo Cloud VPS của bạn?