Trịnh Duy Thanh

MR. TRỊNH DUY THANH

  • Họ và Tên: Trịnh Duy Thanh
  • Ngày sinh: 10/09/1986
  • Vai trò: CEO & Co - Founder Công ty Cổ Phần Giải Pháp Mạng Trực Tuyến Việt Nam BKHOST.
  • Email: thanhtd@bkhost.vn
  • Follow: Facebook  Twitter  Linkedin

TIỂU SỬ

Ông Trịnh Duy Thanh (sinh năm 1986) là một doanh nhân Việt Nam. Ông hiện đang là giám đốc điều hành, đồng sáng lập Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MẠNG TRỰC TUYẾN VIỆT NAM BKHOST.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh CEO Trịnh Duy Thanh

TOP 5 MỤC TIÊU

  1. Khả năng xây dựng, phát triển những chiến lược branding & tăng trưởng doanh nghiệp đột phá thuộc top trên Việt Nam
  2. Xây dựng một công ty của những người Việt ra ngoài quốc tế
  3. Góp phát triển nền kinh tế và ngành CNTT nước nhà ngày càng vững mạnh

THÀNH TỰU

Những dấu mốc phát triển của Công Ty CP Giải Pháp Mạng Trực Tuyến Việt Nam, ông Trịnh Duy Thanh đã cùng với các cộng sự xây dựng nên: