Tìm hiểu về ISA server là gì và vai trò của ISA server

Tìm hiểu về ISA server là gì và vai trò của ISA server

 01/10/2019 08:04:00

ISA server là gì? Đó là một giải pháp kết nối chứa cả firewall và cache, hiệu quả, an toàn và bảo mật cho các doanh nghiệp chia sẻ băng thông tín hiệu, sử dụng trong các mô hình mạng lớn và cả quy mô mạng trung bình, ISA server đáp ứng nhiều yêu cầu truy xuất của người dùng bên trong và ngoài hệ thống một cách an toàn.

ISA Server là gì?

Định nghĩa

Máy chủ tăng tốc và bảo mật Internet (máy chủ ISA) là một máy chủ cung cấp tường lửa tổ chức và giải pháp bộ nhớ cache Web cho Windows cùng với kết nối Internet an toàn, nhanh chóng và dễ quản lý. 

ISA giúp thực hiện chính sách bảo mật doanh nghiệp của tổ chức thông qua các công cụ quản trị của nó, giúp điều chỉnh việc sử dụng dựa trên các tiêu chí nhóm, ứng dụng, đích, lịch biểu và nội dung của người dùng.

Nền tảng mở rộng của nó cung cấp khả năng dự phòng phần cứng và cân bằng tải và cho phép sử dụng hiệu quả tài nguyên mạng thông qua các cơ chế bộ nhớ đệm phức tạp của nó.

Techopedia giải thích Internet Security và Acceleration Server

ISA server là một thành viên của máy chủ doanh nghiệp .NET. Nó xuất hiện ở cả phiên bản tiêu chuẩn và doanh nghiệp. Mặc dù phiên bản tiêu chuẩn có thể được sử dụng như một máy chủ độc lập (hỗ trợ tối đa bốn bộ xử lý) cho các tổ chức có quyền truy cập Internet thấp hơn, phiên bản doanh nghiệp được sử dụng để triển khai ở quy mô lớn do các chức năng bổ sung của nó.

Các công nghệ cho các dịch vụ của ISA server là gì:

  • Dịch vụ Microsoft Firewall để giám sát tất cả lưu lượng cấp gói, cấp mạch và cấp ứng dụng
  • Một proxy Web để lưu trữ và phục vụ nội dung Web truy cập thường xuyên để giảm lưu lượng mạng và cung cấp truy cập nhanh hơn vào các trang Web thường xuyên truy cập
  • Dịch địa chỉ mạng an toàn để cung cấp sự minh bạch địa chỉ cho các khách hàng được kết nối mạng
  • Bộ nhớ đệm RAM và Giao thức định tuyến bộ nhớ cache cho bộ nhớ đệm nâng cao
  • Bộ lọc gói giao thức Internet động chỉ mở cổng khi cần thiết, do đó giảm nguy cơ tấn công từ bên ngoài
  • Mạng riêng ảo để đóng gói dữ liệu cá nhân qua mạng công cộng
  • Thông báo để thông báo cho quản trị viên về sự kiện mạng đáng ngờ

Hoạt động của ISA server

Hoạt động của ISA server

Mỗi công nghệ ISA có thể được áp dụng riêng lẻ hoặc cùng nhau để giải quyết các thách thức về hiệu năng và bảo mật mà các văn phòng chi nhánh phải đối mặt trong việc truy cập thông tin được lưu trữ trên mạng văn phòng chính. Ngoài ra, BKhost cũng là địa chỉ cho thuê máy chủ riêng mà bạn có thể tham khảo.