Thông số kỹ thuật chi tiết

CLOUD VPS ĐƯỢC ĐẦU TƯ HÀNG ĐẦU VỀ CHẤT LƯỢNG

 

Cụm CPU Siêu tốc

Cụm CPU Intel® Xeon® E5-2670 v2 20M Cache, 2,60 GHz, 8,00 GT/s Intel® QPI

SSD Cloud Storage

Cụm Cloud Storage Ổ 100% SSD Enterprise 6 lần SSD thường

Tính sẵn sàng

Rất cao

Hiệu năng

100%

Truy cập từ xa

RDP/SSH

Control Panel

Stop, Start, Reload, Install OS

Khả năng nâng cấp

Phút

Nâng cấp OS

Tự động

Hệ thông lưu trữ

Cloud SAN/Distributed

Hệ thống lưu đệm SSD (Cache)

SSD Enterprise

Hệ thống Network

Kết nối 200 Mbps / 10 Mbps

Private IP

01 Private Network 1000 Mpbs

Public IP

01 Public IP + Addon

Sao lưu dữ liệu

Chủ động thao tác

Khởi tạo

Chỉ 15 phút

Tính mở rộng

Linh hoạt

Like

99%

Sự hài lòng hỗ trợ dịch vụ

Customer

+9800

Khách hàng tin dùng trong và ngoài nước

employee

+20

Nhân viên cơ hữu công ty

partner

+20

Đối tác trong và ngoài nước