Thông số kỹ thuật chi tiết

Máy Chủ Vật Lý - Server

 

Tính sẵn sàng

Bình thường

Hiệu năng

100%

Truy cập từ xa

RDP/SSH

Khả năng nâng cấp

Từ 4-48 giờ

Hệ thông lưu trữ

Local HDD/RAID

CPU

Tùy chọn

RAM

Tùy chọn

SSD

Tùy chọn

Hệ thống Network

Kết nối 100 Mbps

Public IP

01 Public IP + Addon

Công nghệ ảo hóa

Tùy chọn

Sao lưu dữ liệu

Tùy chọn

Khởi tạo

Tùy chọn

Tính mở rộng

Tùy chọn

Like

99%

Sự hài lòng hỗ trợ dịch vụ

Customer

+9800

Khách hàng tin dùng trong và ngoài nước

employee

+20

Nhân viên cơ hữu công ty

partner

+20

Đối tác trong và ngoài nước