Thông số kỹ thuật chi tiết

Hosting Window

A. Bảng điều khiển và Các tiện ích

Plesk

Onyx 17.8.11 - Tự động cập nhật phiên bản mới nhất

Window Server 2012 R2

Có

FTP trên SSL (FTPS)

Có

IIS 8.5.x

Có

IIS URL Rewrite Module

Có

Let's Encrypt SSL/TLS

Có

Scheduled Tasks

Có

Plesl Premium Anti-Virus

Có

Trình cài đặt nhanh ứng dụng

Có

File Manager

Có

WordPress Toolkit

Có

50+ Ứng dụng miễn phí

Có

Password Protected thư mục

Có

Hotlink Protection

Có

Access Logs

Có

Web Statistics/Webalizer

Có

Site Publisher

Có

Full Backup/Restore

Có

Database

Có

MSSQL 2014 Server

Có

MySQL 5.6.x

Có

Sao lưu/Phục hồi Database

Có

Dung lượng mỗi Database

Tối đa 10GB (bao gồm cả Log)

SQL Server Managament Studio

Hỗ trợ quản lý Database thông qua Công cụ Microsoft SQL Server Management Studio

Truy cập Database từ xa

Có

B. Tên Miền

Cho phép truy cập bằng tên miền đăng ký ở nơi khác

Có

Truy cập Website không cần www.

Có

C. Ngôn Ngữ Lập Trình Và Modules Được Hỗ Trợ

ASP cổ điển

Có

ASP.NET

Hỗ trợ 2.x/3.x/4.x

ASP.NET Core

Hỗ trợ 1.0.1/1.0.6/1.0.9/2.0.5

ASP.NET MVC

Hỗ trợ 1.0/2.0/3.0/4.0

ASP.NET AJAX

Có

PHP

Hỗ trợ 5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/7.0/7.1

Perl

v5.10.1

CGI

Có

Python

Có

Silverlight

Có

D. Email

POP3/SMTP

Có

Email Auto-Responser

Có

Web Mail

Roundcube hoặc Squirrelmail

Duyệt Web Mail bằng di động

Có

Email Forward

Có

Email Alias

Có

Spamassassin

Có

SPAM Filters

Có

Mailing Lists

Có

Sender ID (SPF)

Có
Like

98%

Sự hài lòng hỗ trợ dịch vụ

Customer

+9500

Khách hàng tin dùng trong và ngoài nước

employee

+20

Nhân viên cơ hữu công ty

partner

+10

Đối tác trong và ngoài nước