Thông số kỹ thuật chi tiết

Hosting Linux

A. Bảng điều khiển và Các tiện ích

GIAO DIỆN QUẢN TRỊ CPANEL

GIAO DIỆN QUẢN TRỊ DIRECTADMIN

cPanel Có

Direct Admin Có

Instant set-up Có

Instant set-up Có

Instant access Có

Instant access Có

Full FTP access Có

Full FTP access Có

File manager Có

File manager Có

File manager Có

File manager Có

Custom 404 page Có

Custom 404 page Có

Hotlink protection Có

Hotlink protection Có

IP Deny manager Có

IP Deny manager Có

Image manager Có

Image manager Có

phpMyAdmin Có

phpMyAdmin Có

Backup wizard Có

Backup wizard Có

Web disk Có

Web disk Có

CRON abillities Có

CRON abillities Có

Hỗ trợ kỹ thuật Có

Hỗ trợ kỹ thuật Có

Account manager Có

Account manager Có

Backup account Có

Backup account Có

Restore account Có

Restore account Có

Daily backups Có

Daily backups Có

B. Tên Miền

Addon Manager Có

Addon Manager Có

Parked Manager Có

Parked Manager Có

Sub-Domain Manager Có

Sub-Domain Manager Có

DNS Manager Có

DNS Manager Có

Redirect Có

Redirect Có

C. Ngôn Ngữ Lập Trình Và Modules Được Hỗ Trợ

PHP: 5.x - 7.x Có

PHP: 5.x - 7.x Có

MariaDB: 10.x Có

MariaDB: 10.x Có

PDO/PDO MySql Có

PDO/PDO MySql Có

.htaccess rewrite Có

.htaccess rewrite Có

GD/ImageMagick Có

GD/ImageMagick Có

Magic Quotes Có

Magic Quotes Có

Iconv library Có

Iconv library Có

cURL/cURL wrappe Có

cURL/cURL wrappe Có

XMLRPC/PEAR Có

XMLRPC/PEAR Có

ZIP/Zlip extension Có

ZIP/Zlip extension Có

SOAP extension Có

SOAP extension Có

TTF (Free Type) Có

TTF (Free Type) Có

ionCube loader Có

ionCube loader Có

Zend Optimizer Có

Zend Optimizer Có

SourceGuardian Có

SourceGuardian Có

xCache/Memcache Có

xCache/Memcache Có

Like

99%

Sự hài lòng hỗ trợ dịch vụ

Customer

+9800

Khách hàng tin dùng trong và ngoài nước

employee

+20

Nhân viên cơ hữu công ty

partner

+20

Đối tác trong và ngoài nước