Thông số chi tiết kĩ thuật

Email Server

Số lượng địa chỉ Email

Tối đa 200 Email

Dung lượng lưu trữ

Tối đa 200 GB

Băng thông

Không giới hạn

Email theo tên miền của bạn
Ví dụ: info@bkhost.vn

Có

Ngăn ngừa thảm họa - Replica

Có

Đảm bảo xuyên suốt

99.9%

DomainKeys / DKIM.

Có

Catch-All/Mail Office

Có

Đồng bộ trên tất cả các thiết bị

Có

Webmail AJAX/Mobile

Có

Mã hóa SSL kết nối IMAP/POP3/SMTP/Webmail

Có

SPF - Sender Policy Framework

Có

Email Admin Control Panel

Có

Backup SMTP

Có

Thiết lập tự phản hồi (Auto-Responser)

Có

Danh bạ

Có

Giao diện tiếng Việt

Có

Chuyển tiếp email (Email Forwaded)

Có

Email nhóm (Mailing List)

Có

Chống Spam và Virus (Anti Spam & Anti Virus)

Có

Bảo vệ hộp thư đến bằng cách yêu cầu người gửi xác thực (Email Box Trapper)

Có

Thống kê sử dụng

Có

Xem nhật ký giao dịch Email ( Track Delivery )

Có

Công cụ nhập danh bạ có sẵn ( Address Importer)

Có

Bộ lọc thông minh ( Email Filter )

Có

Phí khởi tạo

Miễn phí / 300.000 đ

Like

99%

Sự hài lòng hỗ trợ dịch vụ

Customer

+9800

Khách hàng tin dùng trong và ngoài nước

employee

+20

Nhân viên cơ hữu công ty

partner

+20

Đối tác trong và ngoài nước