Blog

Mail server open source và ứng dụng Zimbra nổi bật nhất

Mail server open source và ứng dụng Zimbra nổi bật nhất

Việc triển khai mail doanh nghiệp bằng hệ thống mail server open source đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi. Vậy hệ thống mail server open source là gì?